– Konfutse-instituttene er direkte underlagt kommunistpartiet, og må sees på som en påvirkningskanal, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, leder for Raftostiftelsen i Bergen.