Klokken 14 fredag presenterte regjeringen nye råd om bruk av munnbind, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Helsedirektoratet anbefaler bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner.

Der anbefalte regjeringen munnbind på fulle busser og tog i Oslo kommune og i Indre Østfold-regionen.

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo og Indre Østfold fra mandag bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meters avstand. Det gjelder bo- og arbeidsregionen Indre Østfold, ikke bare Indre Østfold kommune. Det vil si at i tillegg til kommunen, vil anbefalingen også gjelde Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes, opplyser Helsedepartementet.

Munnbind anbefales ikke for barn og ungdom, heller ikke i kollektivtrafikken.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og de som er yngre enn dette, anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

– Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager, hetter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

I situasjoner utenom skolen der munnbind anbefales, for eksempel på buss og trikk, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre.

Høie: – En solidaritetshandling

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sier helseminister Bent Høie.

Bruk av munnbind er en solidaritetshandling, ifølge Høie.

– Mange tror man bruker munnbind for å beskytte seg selv mot smitte, men man beskytter først og fremst andre mot smitte hvis man har viruset uten å vite det. Det kommer kampanjer som informerer om riktig bruk, sier han.

Les FHIs instruksjoner for korrekt bruk av medisinsk munnbind her.

Se informasjonsvideoen fra Verdens Helseorganisasjon

Har utvidet lagrene - 54 millioner munnbind

I løpet av våren og sommeren har store mengder smittevernutstyr kommet på plass for bruk i sykehus. Selv med en smittetopp vil lageret holde ut på vinteren.

De lokale lagrene til sykehusene er fylt opp. Det samme er det nasjonale bufferlageret som kan brukes ved ekstraordinære situasjoner.

​- Det er kjøpt inn store mengder smittevernutstyr for å kunne håndtere drift og økte behov i forbindelse med smittetopper, og det kommer fortløpende inn store leveranser gjennom den nasjonale innkjøpsordningen utover høsten, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst, som har ansvaret for å koordinere ordningen.

Lagerstatusen teller 64 millioner hansker og 54 millioner munnbind. 6,3 millioner smittevernfrakker og 2,5 millioner øyebeskyttelser ligger også klare til bruk. 

– Det er gjort ekstra innkjøp av munnbind utover det prognosemodellen viser, med tanke på eventuelt endrede råd om bruk av dette i helsetjenesten, sier Lofthus.

FHI: Utviklingen tyder ikke på nasjonal oppblussing

Den senere tids hyppige pressekonferanser og koronadebatter har kommet på en økning av smitte i befolkningen. Men ifølge Folkehelseinstituttet, tyder utviklingen av koronasmitte i Norge foreløpig ikke på en nasjonal oppblussing.

De tre siste ukene har det vært en økning i antall meldte tilfeller i Norge, men også økning i testaktiviteten. Andelen positive blant de testede har økt til 0,88 prosent, heter det i risikorapporten som ble lagt fram fredag. 

Unge voksne og voksne under 50 år har de tre siste ukene utgjort om lag to tredeler av tilfellene. Bare seks kommuner hadde flere enn ti tilfeller siste uke

– Vi mener utviklingen foreløpig ikke tyder på en nasjonal oppblussing. Da ville vi ha forventet en høyere andel positive prøver og mange flere tilfeller ville blitt oppdaget med den kraftige økningen i testing som har vært siste uke. Vi ville også ha forventet at flere kommuner fant mange tilfeller, heter det i rapporten.

Fakta om nye anbefalinger om munnbind i Oslo og Indre Østfold

Helsedirektoratet anbefaler at det fra og med mandag 17. august benyttes munnbind i rushtiden på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion. Anbefalingen vil gjelde i 14 dager.

* Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meters avstand til andre passasjerer.

* Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

* Munnbind bør være kirurgiske munnbind eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.

* Munnbind anbefales for personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.

* Munnbind anbefales ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

* Munnbind anbefales for pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

* Munnbind anbefales i jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås.

Saken oppdateres fortløpende.