– Denne informasjonsinnhentingen gir oss en oversikt over hva det er som gjør at noen blir radikalisert, mens andre ikke blir det, sier Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør for strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).