Nyheter

– Jeg identifiserer meg ikke med ordet lenger. Hele begrepet er blitt tatt og gjort om til noe jeg ikke kjenner igjen, sier Audrey Camp, leder av Democrats Abroad Norway.

Camp er oppdratt i en evangelikal menighet. Ordet «evangelikal» kommer fra gresk «euangelion», som betyr «gode nyheter». Men for mange amerikanere er imidlertid ikke «gode nyheter» den første assosiasjonen som kommer når de hører dette begrepet. Spesielt under Trump har ordet fått helt andre konnotasjoner: Stadig flere forbinder det med politisk fundamentalisme, noe som gjør at evangelikale vegrer seg for å bruke merkelappen.

– En bevegelse som begynte så bra, er blitt veldig egoistisk. I stedet for å være åpne, vil man bygge en mur, mener Camp, og refererer til Trumps planer om en grensemur mot Mexico.

Bred støtte