Bildet av presten som en søyle i det amerikanske lokal­samfunnet slår sprekker. Kun 55 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de mener religiøse ledere har en positiv innvirkning på ­samfunnet. Det er færre enn ­lærere (84 prosent), leger (83 prosent), forskere (80 prosent), militære (75 prosent). De religiøse ­lederne kan kun trøste seg med at de har større tillit enn advokater og ­forretningsledere.

Undersøkelsen er gjennom­ført av AP-NORC Center for Public ­Affairs Research ved ­Universitetet i Chicago. ­Funnene samsvarer med en Gallup-­undersøkelse fra 2018, hvor 37 prosent av amerikanere sa at de hadde «høy ­anseelse for» ­religiøse ledere. Det var det ­laveste tallet siden Gallup ­begynte å kartlegge forskjellige yrkesgruppers anseelse i 1977.

Les også: Medlemsflukt fra tyske kirker

Politisk årsak

­Historikere ser utviklingen i sammenheng med generelt synkende ­tillit til ­amerikanske samfunns­institusjoner etter Watergate og Vietnam­krigen.

E. Brooks Holifield, som er ­professor innen ­amerikansk ­kirkehistorie ved Emory University’s Candler School of Theology, tror tillitsfallet også skyldes mange kirkelederes ­politiske engasjement.

Intervju med religionnews.com hevder Holifield at opprettelsen av Moral Majority i 1979, som var en amerikansk politisk organisasjon knyttet til den kristne høyresiden og republikanerne, kan ha vært den fremste årsaken at tilliten til religiøse ledere er svekket i USA.

– Det bidro til en polarisering av synet på de religiøse lederne. I ­tillegg bidro teleevangelister og seksuelle overgrep blant katolikkene til mer skepsis rundt de geistlige, sier Holified til religionnews.com.

Alder

55 prosent av amerikanerne sier at religiøse ledere har en positiv innflytelse på livene ­deres, mens 45 prosent sier at ­religiøse ­ledere har liten eller ­ingen inn­flytelse på dem. Undersøkelsen viser også at flere eldre enn ­yngre ønsker at religiøse ­ledere skal 
spille en rolle i deres liv.