Etter kirkevalget i høst vil de fleste styringsorganene i Den norske kirke få et annet og mindre «konservativt» tyngdepunkt enn hittil. Det knytter seg stor spenning til hva dette kan bety for rekruttering av en rekke nye biskoper kommende fireårsperiode.