– Selv om det ikke gikk som vi kunne håpet denne gangen, betyr ikke det var vi ikke kommer til å prøve igjen, sier prost i Asker, Berit Øksnes.