Aktivister har ved flere tilfeller kontaktet land som asylsøkere tvangssendes til for å hindre at landene tar imot dem. Dette bekrefter både Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Antirasistisk senter og Welcome Refugees Norway (WRN).

– Jeg kjenner til flere grupper som har jobbet tett inn mot myndigheter i mottakerland, sier Linn Landro, kampanjeleder i WRN.

– Ja, vi vet at det skjer, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Engasjerte nettverk

Nettavisen til Minerva publiserte før helgen en artikkel om den afghanske støtteorganisasjonen for hjemvendte flyktninger, Afghanistan Migrants Advice and Support Organisation (AMASO), og dens leder Abdul Ghafoor. Han tok kontakt med afghanske myndigheter i et forsøk på å stanse utsendelsen av Abbasi-familien.

Den 16. juni, etter at Abbasi-familien hadde landet i Istanbul, oppfordret AMASOs leder Abdul Ghafoor medlemmene av en støttegruppe på Facebook om å fortelle afghanske myndigheter om at moren i Abbasi-familien var bevisstløs. De ble bedt om å ta direkte kontakt med den afghanske statssekretæren for flyktninger og lederen for returer ved departementet.

LES MER: NOAS: Behandlingen av Abbasi-familien kler ikke en rettsstat

Straffbart?

Å medvirke til at en utlending skal kunne undra seg en utsendelse fra Norge og ha et ulovlig opphold i riket, kan være straffbart, skriver Politiets Utlendingsenhet (PU) i en e-post til Vårt Land.

Dersom støttegruppens eneste hensikt er å trenere en ellers lovlig utsendelse så er dette etter PUs syn en svært uheldig aktivitet, skriver de.

NOAS, Antirasistisk Senter og Refugees Welcome Norway frykter en mistenkeliggjøring av aktivistene.

– Jeg ser ikke noe problematisk i det, så lenge infoen som gis er korrekt, sier Ann-Magrit Austenå i NOAS

Abbasi-saken

Austenå skryter av PUs fortløpende informering om Abbasi-utsendelsen, men sier at AMASO blandet seg inn med god grunn.

– Det er stilt alvorlige spørsmål til legen og PUs vurderinger i å velge å fortsette uttransporteringen.

– Så lenge informasjonen som gis er sann, så er slik aktivisme i tråd med ytringsfriheten. Det blir varsling hvis afghanske myndigheter ikke er kjent med den faktiske situasjonen, sier Austenå på et generelt grunnlag.

Bilde av mor.

Kunstneren og journalisten Mona Bentzen har tidligere varslet afghanske myndigheter i deporteringssaker hvor hun har ment at norske myndigheter har brutt returavtalen.

I 2015 sendte hun Afghanistans flyktningsminister et bilde av en mor med to barn, hvor moren besvimte på flyet under uttransportering. Da truet ministeren med å si opp returavtalen med Norge, ifølge Dagsavisen.

– Hvorfor valgte du å ta kontakt med afghanske myndigheter direkte?

– Fordi returavtalen mellom Norge og Afghanistan har vært kraftig brutt flere ganger. Den baserer seg på frivillig retur, at man ikke skal splitte familier, og at man ikke skal sende ut sårbare personer som enslige kvinner og enslige mødre med barn, barn som er alene, syke og gamle, sier Bentzen, som har møtt afghanske myndigheter i Kabul i 2013 og 2017.

LES MER: UDI følger ikke UNHCRs varsler om Afghanistan

– Bryter avtalen

Hun mener Norge bryter returavtalen ved å unnlate å informere afghanske myndigheter om forhold som ikke er i tråd med avtalen.

– De oppgir kun navn, og noen ganger alder og hvor de er fra. Norge har tatt bort rimelighetskriteriet, så vi bryter avtalen hver gang vi sender ut noen på internflukt.

Hun forsvarer at AMASO og lederen Abdul Ghafoor engasjerte seg for Abbasi-familien.

– Når et land bryter menneskerettighetene, så må man si fra til det andre landet i saken, sier Mona Bentzen.

Vårt Land har ikke klart å komme i direkte kontakt med Abdul Ghafoor.

Artikkelen er endret siste gang 14. juli 2019.