Styret har tidligere blitt kritisert for ikke å høre på flere ansatte ved hovedkontoret i Kristiansand, som sier de opplever å bli trakassert og fryst ut av generalsekretæren. På grunn av uklarhet om hvem som regnes som medlemmer i trosfrihetsorganisasjonen Åpne Dører, sendte styret ut en e-post til alle som skal delta på årsmøtet i Ålgård lørdag. Styret presiserer der at medlemsmassen i organisasjonen kun består av styremedlemmene, og ikke de ansatte. «Dette er, så vidt styret kjenner til, ikke en helt uvanlig praksis», heter det i e-posten.