Styreleder Basim Ghozlan i Det Islamske Forbundet i Norge og rektor Ingunn Folkestad Breistein ved Ansgar, Misjonskirkens teologiske høyskole, har også lite sans for forslaget om at religiøse ledere må kunne dokumentere ferdigheter i å håndtere mennesker i sårbare situasjoner for å få arbeidstillatelse.