– Hvis det vi har fått høre om aksjonen stemmer, har politiets uproporsjonale handlinger sammenfalt med regjeringens ønske om å sende avskrekkende signaler til potensielle asylsøkere. I så fall har politiet opptrådt nærmest som et operativt kommunikasjonsredskap for regjeringens politikk, sa Petter Eide tirsdag da justisminister Tor Mikkel Wara tirsdag kom til Stortinget for å svare på Eides spørsmål om politiets maktbruk.