Når Norges utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) onsdag møter sine nordiske kolleger på utviklingsministermøte i Stockholm, er Norge eneste nordiske land der 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand har bred tverrpolitisk støtte.