Etter det Vårt Land forstår vil også bistandsmålet BNI øke – og det er nettopp fordi andelen flyktningmidler som kan ligge på bistandsbudsjettet øker dramatisk.