FNs flyktningkonvensjonen har ein klausul som opnar for at flyktningstatus kan opphøyre, men denne klausulen er lite brukt i land som gjev flyktningar vern.