Det er VG som melder om budsjettlekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett, hvor KrF har fått gjennomslag for en økning fra 20 til 40 millioner kroner som skal brukes på å ruste opp utsatte kirkebygg.

– Vi skal utarbeide en strategi for oppussing av kirker. Det er mange som har et stort behov og et stort etterslep. Jeg har et ønske om at regjeringen skal komme med enda mer penger framover, sier Ropstad til Vårt Land.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det er et spørsmål vi må komme tilbake til i strategien, men det er store summer. Samtidig har kommune også et ansvar for å prioritere dette, sier han.

Brannen i Notre-Dame har ført til en økt oppmerksomhet i mediene rundt gamle, norske kirker som også er sårbare. Det mener Ropstad har fått fram vår viktige kirkene er.

– Det store engasjementet etter brannen i Notre-Dame viser hvilke verdier som står på spill når vi ikke får tatt vare på kirkebyggene. Vi ønsker å brannsikre de mange kirkebyggene som i dag er for dårlig sikret, sier Ropstad til VG.

Vårt Land skrev i fjor sommer en artikkelserie om den skrøpelige forfatningen mange av de gamle steinkirkene i Norge. Trine Skei Grande lovet den gang en ekstra innsats for steinkirkene.

Les også: Det kommer ingen penger til et løft for middelalderkirker i stein i regjeringens budsjett for 2019

KrF viste senere den høsten sin intensjon om å prioritere utsatte kirkebygg i sitt alternative statsbudsjett for 2019.

Nå som KrF sitter i en flertallsregjering blir økes innsatsen for de utsatte kirkebyggene. Det er Ropstad naturlig nok fornøyd med.

– Det er en veldig viktig del av kulturarven vår. Både betydningen til den lokale kirken, men ta Nidarosdomen: den har nasjonal betydning for Norge både som symbol og som samlingssted. Eller domkirken i Stavanger som har vært kontinuerlig i bruk siden 1300-tallet, sier Ropstad til VG.