Verdidebatt

Likhet er ikke det samme som rettferdighet

LIKESTILLING: Jeg lite tilhenger av rigide krav til likhet i arbeidslivet, uten å ta hensyn til at «likt arbeid» ikke er enkelt å definere.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt