Verdidebatt

Til minne om Jürgen Moltmann

NEKROLOG: Vi er mange over hele verden som både sørger over hans død og feirer det livet som var. Knapt noen teolog før ham har blitt oversatt til så mange språk og hatt studenter i så mange land som ham.

Professor Jürgen Moltmann (1926–2024) døde mandag 3. juni 2024, 98 år gammel. Han ble født i Hamburg 8. april 1926 og fikk oppleve å bli «gammel og mett av dage». Han var i sitt eget hjem i Tübingen med døtrene samlet rundt seg da døden kom. Det er vemodig, men ikke tragisk at et Guds barn nå fikk heimlov til sin skaper og frelser. Men vi er mange over hele verden som både sørger over hans død og feirer det livet som var. Knapt noen teolog før ham har blitt oversatt til så mange språk og hatt studenter i så mange land som ham.

Med Jürgen Moltmann er den siste store tenkeren fra verdenskrigene borte

80 år på overtid

Med Jürgen Moltmann er den siste store tenkeren fra verdenskrigene borte. Selv levde han etter eget utsagn mer enn 80 år på overtid, for han «burde» ha mistet livet under den engelske krigsmaktens «Operation Gomorrah» den siste uka i juli 1943. Da var han Wehrmacht-soldat og ansvarlig for et luftvernartilleri på Binnen-Alster midt i Hamburg. 34.000 mistet livet, 125.000 ble alvorlig skadet, 900.000 ble husløse og 17 år gamle Jürgen var den eneste overlevende i sitt mannskap.

Bestevennen som lå ved siden av ham var skutt i fillebiter og Jürgen ropte ut i natten med Salme 22 og Jesu ord på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Han kom fra en ateistisk heim, men resten av livet brukte han på å bearbeide krigen og Tysklands grusomheter som kristen, og på en teologisk måte. Gudsforståelse, skyld og tilgivelse, politikk og samfunn, fremtidshåp og nytt liv for både naturen og menneskene ble de viktigste temaene hans.

Jürgen Moltmann på møte i Kirkenes verdensråd i Utrecht i 1972

Etter krigsfangenskap i flere land, studium, doktorgrad og giftermål i Göttingen, presteliv i Bremen, undervisning i Wuppertal, Bonn og Princeton med flere, var det i Tübingen han slo seg ned og ble værende resten av livet. Den jødiske og ateistiske filosofen Ernst Bloch dro ham dit i 1967 og familien Moltmann kjøpte rett og slett nabohuset i Biesinger Straße.

Følge Guds løfte

Håpets teologi ble hans varemerke, boken «Theologie der Hoffnung» ble oversatt til «alle» språk og studentene strømmet til Eberhard-Karls-Universität og den vakre byen ved Neckars bredder. I en politisk vanskelig tid fikk kristne ungdommer et nytt og nokså politisk og revolusjonært håp – på solid, bibelsk grunnlag. Senere storverk var «Der gekreuzigte Gott», «Kirche in der Kraft des Geistes» og serien «Systematische Beiträge zur Theologie».

Vi er mange også i Norge som nå har mistet en lærer og forbilde, en medkristen og venn. Vi lyser fred over Jürgen Moltmanns gode minne.

Moltmann oppdaget hvordan Guds løfte til fader Abraham om et nytt Guds folk og et nytt Guds rike, skapte en dynamikk hvor Abraham brøt opp fra det gamle for å følge Guds løfte og virkeliggjøre det nye som Gud hadde lovt. Når løfter oppfylles skapes nye løfter, horisonten utvides på nytt og historien blir til. Gjennom den åpenbarer Gud hvem han er, og Guds rike blir en realitet i vår verden.

Løftenes Gud setter altså den troende i bevegelse og løftene virkeliggjøres allerede her og nå, samtidig som de drar oss troende og skaperverket videre fremover til det stadig mer fullkomne. Selve troen er en dynamisk og historisk bevegelse fremover mot Guds eskatologiske virkelighet.

Flere reiser til Norge

Jürgen Moltmann var glad i Norge, kunne lese norsk og var her mange ganger. Flere ganger på ferie med familien, siste gang med fru Elisabeth på Hurtigruten ikke lenge før hun døde. I 1968 var Jürgen brødrene Per og Inge Lønnings gjest, og sto plutselig midt oppe i den norske studentrevolusjonen der han faktisk ikke kom til på den scenen han egentlig skulle ha snakket fra. I 1996 var han på MF som Torleiv Austads gjest, underviste doktorgradsstudenter og deltok på studentarrangementer.

Håpets teologi ble hans varemerke, boken «Theologie der Hoffnung» ble oversatt til «alle» språk og studentene strømmet til Eberhard-Karls-Universität og den vakre byen ved Neckars bredder

Blant andre Sturla Stålsett, Steffi Dietrich, Ulla Schmidt, Olav Fykse Tveit og jeg selv nøt godt av hans veiledning den gangen. I 2018 var han MFs hedersgjest en uke til ende, med opptredener både i Den tyske menigheten, på Litteraturhuset, i en rekke media og i foredrag og panelsamtaler. Han ble behørig feiret av rektor Vidar Haanes på Frognerseteren – og hadde en rekke møter med studenter og doktorander. Det største av alt var tildelingen av MFs æresdoktorat tirsdag 18. september 2018. Dette var etter sigende det største arrangementet innen MFs vegger gjennom alle tider, det var fullt av folk absolutt over alt.

Dyptfølt og ekte forsoning

Norges største, teologiske tilstelning. Aldri tidligere hadde en Wehrmacht-soldat fått en slik ære i Norge. Dette var en viktig, dyptfølt og ekte forsoning som var til å ta og føle på for oss som opplevde det. Jürgen Moltmann var meget berørt av å bli beæret på en slik måte. Han opplevde selv at krigen nå endelig var over for godt – og tross covid fikk han en god, siste alderdom.

Han etterlater seg fire døtre, fem barnebarn, sju oldebarn, en bror og en yngre søster. Vi er mange også i Norge som nå har mistet en lærer og forbilde, en medkristen og venn. Vi lyser fred over Jürgen Moltmanns gode minne.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt