Verdidebatt

Derfor feirer skeive kristne pride

TRYGGHET: Under pride får man noen øyeblikks frihet fra frykten for kritiske blikk, fordomsfulle kommentarer og hatefulle handlinger.

Denne uken feirer vi Regnbuedagene i Bergen. Dette er bare den første av sommerens mange små og store pridefeiringer — i bygd og by, over hele landet. Vi i Skeivt kristent nettverk har et hektisk program foran oss, med deltakelse i en rekke pridefeiringer de neste månedene. For noen kristne er det uforståelig at skeive kristne ønsker å delta i disse feiringene.

Fordommer

Mange skeive kristne som deltar i pridefeiringen for første gang, kan også være usikre på hva pride handler om og hva det betyr å feire pride. Ofte har skeive kristne lest eller hørt mye negativt om pride i oppveksten. Da er det naturlig å ta med seg enkelte fordommene inn i sin første pridefeiring. Etter terrorangrepet 25. juni 2022 kan mange skeive også kjenne på frykt i forbindelse med pride.

Fra venstre: Elisabeth Meling, leder, Solveig Gjesdal, generalsekretær og Jonas Yassin Iversen, nestleder i Skeivt kristent nettverk

For mange skeive kristne er likevel pride en verdifull feiring som vi med glede deltar i. Pride er en dugnad hvor lokale ildsjeler, ulike organisasjoner og enkeltmennesker går sammen for å markere sin støtte til skeive. Derfor heiser vi regnbueflagget, deltar på regnbuemesser, går i parader og feirer sammen med gode venner. Vi har selvfølgelig ulike grunner for å ville delta, men de fleste av oss vil nok være enige om at den viktigste grunnen er den sterke opplevelsen av samhold og aksept som preger enhver pridefeiring.

Vi må nemlig ikke glemme at skeive fortsatt blir utsatt for diskriminering på arbeidsmarkedet, i leiemarkedet, i familiene sine og i menighetene sine. Skeive blir møtt med fordommer og negative holdninger. I en undersøkelse fra Bufdir fra 2022 oppga 8 prosent av de spurte at de grøsset ved tanken på transpersoner og like mange grøsset ved tanken på homofile menn. I den samme undersøkelsen oppga 14 prosent av respondentene at sex mellom menn er feil, mens over 8 prosent mente sex mellom kvinner er feil. Til sammen utgjør diskrimineringen og de negative holdningene en tung belastning for skeive.

Noen skeive kristne velger av ulike grunner å ikke feire. Det må det være rom for

Ikke i mål

Det er derfor pridefeiringer — enten den varer en dag eller en uke — betyr så mye for oss skeive. Under pride får man noen øyeblikks frihet fra å frykte for kritiske blikk, fordomsfulle kommentarer og hatefulle handlinger. Når pride har inntatt byen, regnbueflaggene vaier, kirkene ringer inn til regnbuemesse og hundrevis — kanskje tusenvis — går sammen i parade, da føler skeive seg akseptert for den vi er; vi kjenner på samfunnets anerkjennelse og solidaritet. Vi føler oss rett og slett trygge.

Pride er samtidig en markering som skal motivere til å fortsette arbeid for større rettferdighet. For vi er fortsatt ikke i mål. Det kan være lett å glemme at skeive utgjør en liten og sårbar minoritet. Ingen seier er vunnet én gang for alle og det er fortsatt flere utfordringer som gjør det vanskelig å være skeiv — både på skolen og arbeidsplassen; i helsevesenet og eldreomsorgen; i nabolaget og menigheten.

I mange land er det å være skeiv fortsatt kriminalisert og flere steder går utviklingen dessverre i feil retning. Irak, Russland og Uganda er blant landene som i løpet av det siste året har intensivert forfølgelsen av skeive. Pride er også en markering av solidaritet med undertrykte og forfulgte skeive over hele verden.

Derfor feirer mange skeive kristne pride. Vi vil likevel understreke at å feire pride er helt frivillig. Noen skeive kristne velger av ulike grunner å ikke feire. Det må det være rom for. Enten du er skeiv eller streit; kristen eller ei, ønsker vi likevel å invitere deg til å gå sammen med oss i sommerens prideparader.


Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt