Verdidebatt

Hva slags biskop trenger Oslo?

BISPEVALG: En biskop i Oslo kan godt ha en doktorgrad, men trenger først og fremst evnen til å uttrykke evangeliet og troen på Jesus Kristus – slik at man ikke trenger en doktorgrad for å forstå.

Prosessen med å finne Kari Veitebergs etterfølger som biskop i Oslo er godt i gang. Det er også diskusjonene om hvilke kvalifikasjoner en slik biskop skal ha. Argumentene er stort sett velkjente og godt innenfor boksen. Noen ønsker seg en biskop med doktorgrad, andre ønsker seg en biskop med konservativ eller liberal profil. Felles for mange av argumentene er at de gjerne reflekterer indrekirkelige posisjoner som i liten grad er i berøring med enkeltmenneskers livserfaringer, håp og bekymringer.

Til forskjell fra andre bispedømmer er Oslo først og fremst et urbant bispedømme, preget av storbyutfordringer. Derfor er det viktig å ikke bare se etter tradisjonelle kirkelige kvalifikasjoner, men også spørre etter hva slags biskop Oslo trenger.

Pride-tog og Jesus-prat

En biskop i Oslo må kunne gå i Pride-tog og stille opp for transpersoners rettigheter – uten å nøle. Knappe to år har gått siden skytingen utenfor London pub 25. juni 2022, en handling som viser at LHBTQ+-mennesker fortsatt ikke er trygge. En biskop i Oslo må kunne snakke om Jesus – uten forbehold, uten å rødme.

Carl Petter Opsahl, førsteamanuensis i liturgikk og hymnologi ved MF vitenskapelig høyskole.

I et livssynsåpent, sekularisert, postsekularisert, kommersialisert, privatisert og overveldende pluralistisk samfunn trenger kirkene i Oslo tydelige stemmer, og menneskene i byen trenger lys som skinner i mørke og troverdig tale. En biskop i Oslo må også ha en forståelse og finfølelse for etnisk, kulturelt og religiøst mangfold og en grunnleggende ydmykhet for at Gud er større.

I Oslo samles både makt og avmakt. En biskop i Oslo må kunne forstå (og verdsette) politisk og økonomisk maktposisjoner, men også lytte til byens ensomhet og fortvilelse. En biskop i Oslo må kunne forstå storbyens særskilte utfordringer. Og en biskop i Oslo må være nysgjerrig på hva byen har å gi av kultur, sport, friluftsliv, frivillighet og fellesskap.

Viktig her og nå

En biskop i Oslo kan godt ha en doktorgrad, men trenger først og fremst evnen til å uttrykke evangeliet og troen på Jesus Kristus – slik at man ikke trenger en doktorgrad for å forstå. Og en biskop i Oslo – og det gjelder – hele Den norske kirke, må sette barn og ungdom høyt. De skal ikke bare føre arven videre, men de er viktige stemmer i kirken her og nå. En biskop i Oslo må vie sitt liv til kirken og til byen, gå med Jesus i møte med byens mennesker.

En biskop i Oslo må også ha en forståelse og finfølelse for etnisk, kulturelt og religiøst mangfold og en grunnleggende ydmykhet for at Gud er større

En biskop i Oslo må ikke nødvendigvis være fra Oslo. Men, for å si det med Don Martin, han må være så Oslo at vi kan kalle ham «Nilsen, Rudolf Lillebjørn Joachim velg hvilke». Eller Hermansen, Benjamin. Hun må være så Oslo at vi kan kalle henne Aasta Hansteen, Othilie Thonning, Laura Nadheim, Kim Friele eller Sumaya Jirde Ali.

En biskop i Oslo må være Oslo.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt