Verdidebatt

Livssynsavgift fremfor statsstøtte

ALTERNATIV: Grunnlovens paragraf 16 er ikke til hinder for at statsstøtten til tros- og livssynsamfunnene kan erstattes med en livssynsavgift.

Mye tyder på at støtten fra staten til Den norske kirke (DNK) kommer til å reduseres i årene fremover. Høyre og Venstre har gjort det klart at de ønsker å kutte den med flere hundre millioner pr. år. Magne Lerø mener at det haster for DNK å gjøre store endringer for å spare penger.

Jeg tror det er for enkelt tenkt. Han henviser til uttalelse fra Tage Pettersen (H) om at hele den nåværende finansmodellen skal vrakes dersom Høyre kommer til makten. Men hva skal komme isteden? Skal hele statsstøtteordningen til tro og livssyn kuttes ut?

Ikke en form for kirkeskatt

Jeg for min del håper at det vil skje, og at den erstattes av en livssynsavgift. Det er ikke tale om en form for kirkeskatt, men en avgift som skal betales av alle skattebetalere uavhengig av om man er medlem i et tros- eller livssynssamfunn eller ikke. Dermed kan man ikke spare penger på å ikke være med i for eksempel DNK. Avgiften til dem som ikke er medlem i et slikt samfunn, må gå til en veldig organisasjon som de velger å støtte. Den betales sammen med skatten og fordeles til samfunnene etter antall medlemmer.

Kristen Edvard Skaar, pensjonert prest

Med en slik ordning med livssynsavgift vil staten ikke prioritere et tro eller livssyn fremfor et annet. Men det strider mot bestemmelsen i Grunnloven om at staten skal støtte DNK så den kan fungere som folkekirke. Det trenger imidlertid ikke å foregå slik som nå.

Passer bedre

Støtten kan skje ved bevilgning til verneverdige bygg og oppføring av nye, betale DNK for nasjonale seremonier som det er naturlig at foregår der, og innvilge søknad til prosjekter av sosial og kulturell karakter. Dette kan skje nasjonalt eller lokalt slik at menigheten kan ha en viss kontakt med kommunen. Selv om det vil gjelde alle tros- og livssynssamfunn, vil ordningen i praksis komme mest DNK til gode.

En slik ordning passer bedre i det norske samfunn som nok vil bli mer livssynsnøytralt

Grunnlovens paragraf 16 er ikke til hinder for at statsstøtten til tros- og livssynsamfunnene kan erstattes med en livssynsavgift. En slik ordning passer bedre i det norske samfunn som nok vil bli mer livssynsnøytralt. Langt på vei vil den også hindre politikere i å blande seg inn i trossamfunnenes anliggender siden man ikke kan true med å fjerne statsstøtten.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt