Verdidebatt

Er det lov å elske folkekirka?

BISPEVISITAS: En hilsen fra Norges stolteste prost.

Som fersk prost i Fosen prosti i Trøndelag, har jeg nettopp vært med biskop Herborg Finnset fra kirkehovedstaden Trondheim til festreise på Nord-Fosen. Det var min første visitas som prost, og som en del av «biskopens følge» under intense visitasdager. Jeg svever fortsatt!

«Kirka på Nord-Fosen – favne hele livet.» Slik var mottoet for historiens første felles bispevisitas til soknene Osen, Roan, Stoksund og Åfjord. To kommuner. 4 kirker. 5215 mennesker. Mellom 80 og 90 prosent av dem er medlemmer av Den norske kirke. Konfirmasjonsprosenten er 100, i år som i fjor.

– Vi har verdens fineste kirkegård! Kristian Momyr er kommunal representant i Osen kirkelige fellesråd og stolt av hjemstedet sitt. Uttalelsen kom i et møte på rådhuset mellom kommuneledelsene fra Åfjord og Osen og biskopen i Nidaros.

– Og så er vi veldig glad i prestene våre, la han til.

Jeg er prost og leder for de samme prestene. Det er sant, det er umulig å ikke bli glad i dem! Og i løpet av fem dager med visitas, hørte jeg så mye gode ord om mannskapet mitt, at jeg trolig er Norges stolteste prost!

Steinar Leirvik, prost på Fosen

Nyfrelst

Bispevisitas er fest. Og på Fosen betyr det åpne dører overalt. Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer. Men det skal vi tenke på senere. Nå er jeg nyfrelst, og tillater meg å være det i noen dager til.

Vi hadde arrangementer i fire vakre kirker. Alle fylles jevnlig med lukt av kaffe og vafler, samt lyden av trekkspill og gammeldansorkester. Det betyr at i tillegg til vår utmerkede organist fra Taiwan, er det også rom for å ta med folkelig musikk inn i kirka. Mon tro om ikke Simon Peter i Det nye testamentet også hadde spilt trekkspill, hvis han hadde rodd fiske i Roan istedenfor på Genesaretsjøen?

I hvert fall, høstens nyvalgte ordfører i Åfjord kommune, Erling Iversen, er både ivrig på trekkspill, gårdbruker, og medlem av menighetsrådet. Da var det naturlig at han spilte med gammeldansbandet Murvolds i Roan kirke, men også at han ledet hele konserten, da biskopen kom på besøk. Og når tidligere ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern, ledet Mangfoldskonserten i sin egen kirke, mens nåværende ordfører Håvard Strand ledet visistasfesten i Osen kirke, er det vel folkekirka på sitt beste. Her er det ikke dem og oss, men vi!

Biskopen fikk også se den nye minnelunden på Roan kirkegård, utformet med lokal stein. Biskop Finnset besøkte naturligvis også gjenbruksbutikken «Brukt Å my’ mer» i Åfjord. En diakonal møteplass for strikke-kafè, engasjerte frivillige, fellesskap og nytt liv for gamle ting, og som også har et hjørne for muslimske Ali fra Midtøsten. Han er skredder og har åpnet sitt eget verksted i menighetens gjenbruksbutikk.


Mye himmel på Fosen

Mer himmel på jord. Det er visjonen for kirka i Norge. På Fosen er det mye himmel. Og et jordsmonn velsignet med mye godt. Mulighetene er mange, når mennesker som ikke er så mange, jobber sammen!

Stoksund kirke feirer 200 år neste år. Under visitasen ble gamle tømmervegger ramme om økumenisk salmekveld, der bygdas pinsevenn spilte gitar og sang. De tre fra baptistmenigheten på Stokkøya deltok også. Skolelaget likedan og kvelden ble utmerket ledet av en ildsjel fra bedehuset. Det er fint når det ikke er «de og oss,» men vi, som får til noe sammen.

Biskop Finnset har god kondisjon. Hun var til stede på møter med ansatte i kirka, med menighetsrådene, hun møtte eldre på institusjon, hun var på besøk hos bedrifter som drev lakseslakteri. Hun besøkte folk som drev med gjenbruk av ting og nytenkende gjenbruk av ull, besøk på gårdshotell og mange, mange flere. Hun er en leder jeg er stolt av. Selv er jeg prost. Og full av tro og håp og takk. For folkekirka. Også på Fosen!Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt