Verdidebatt

Det er behov for en konservativ studentforening

DEBATTKLIMA: I Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) er vi opptatt av å utvide ytringsrommet på universitetene og skape plass for konservative stemmer.

I etterkant av Vårt Lands reportasje om uroligheter i Oslo Senterparti hvor Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) blir nevnt, ønsker vi å redegjøre for hva foreningens viktigste mål er. Vi opplever at artikkelen ga et skjevt inntrykk av foreningen ved å kun trekke frem et par eksempler på det vi gjør internasjonalt.

Knut Skaug Haraldsen, nasjonal formann i FAKS - Foreningen for alle konservative studenter

FAKS er en partipolitisk uavhengig studentforening som ønsker å være en møteplass for konservative studenter og bidra til å få konservative syn frem i ordskiftet, særlig på universitetene og blant studenter. Det er en kjensgjerning at universitetene lener mot venstre politisk, både blant studenter og akademikere, og at ytringsklimaet på universitetene har vært under press de siste årene. Derfor er det behov for en forening som FAKS, som tar opp saker unge studenter er opptatt av, gjerne fra en konservativ vinkel. Ved å invitere konservativt orienterte samfunnsdebattanter styrker vi studentdebatten og utvider ytringsrommet.

Medlemmer med ulik bakgrunn

Vi er en landsdekkende forening med lokallag i fem av Norges største universitetsbyer. Det er der ute i lokallagene, med fysiske møter med studenter på og av campusene, at kjernevirksomheten til FAKS skjer. Der arrangeres ikke bare sosiale treff, men også foredrag og debatter. FAKS samler konservative av ulike bakgrunner og sjatteringer, og dyrker stor takhøyde for forskjellige meninger. Medlemmene våre kommer fra mange ulike bakgrunner, flere med partibakgrunn fra Høyre, FrP, KrF og SP, og mange uten partitilhørighet og mange med en mer akademisk interesse for politisk filosofi.

Det er en selvfølge for oss å være i kontakt med konservative miljøer i andre europeiske land, selv om vi selvsagt ikke deler alle deres synspunkter

Det er ikke unaturlig at politisk interesserte konservative deltar i demokratiet og jobber for å påvirke samfunnet i en positiv retning. Som en samlende forening som er uavhengig av partier, engasjerer vi oss ikke selv i partipolitikk eller har sterke meninger om enkeltsaker. Vi jobber på bred basis for å fremme konservatisme på universitetene gjennom våre arrangementer, og ved å bare være til stede og vise frem at det finnes konservative studenter på campus. FAKS har ingenting imot at enkeltmedlemmer engasjerer seg i partipolitikken, men det skjer aldri på foreningens initiativ.

Internasjonal virksomhet

FAKS har også en del internasjonal virksomhet, og deler av dette kom frem i Vårt Lands reportasje. Vi er veldig stolte av de to Nostos-konferansene vi har fått arrangere i samarbeid med New Direction og The Roger Scruton Legacy Foundation. For noen skarve studenter fra Norge var det stort å få samlet godt over hundre mennesker, først i Oslo og så i Helsinki, til debatter og foredrag som involverte både norske og internasjonale intellektuelle og parlamentarikere, inkludert intet mindre enn to tidligere statsministre (fra Island og Slovenia).

Som en del av å utvide ytringsrommet og ulike forståelser av konservatisme er det en selvfølge for oss å være i kontakt med konservative miljøer i andre europeiske land, selv om vi selvsagt ikke deler alle deres synspunkter. Gjennom historien har de fleste politiske ideer i Norge kommet inn gjennom innflytelse og dialog med utlandet. Grunnlovens ideer om liberale rettsprinsipper og maktfordeling er et godt eksempel på dette.

Det blåser en konservativ vind blant de unge, eksemplifisert ved Høyre og Frps knusende seier sist skolevalg. FAKS sitt mål er å være i front for dette taktskiftet og styrke konservatives plass i studentdebatten.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt