Verdidebatt

Mangelfull oversettelse

THE MESSAGE: En tolk som under tidspress ikke får med seg alle detaljer i en tale, kan man saktens være overbærende med. En forfatters gjennomtenkte og finslipte tekst krever en helt annen respekt og nøyaktighet.

Jeg har hatt stor glede av The Message, Eugene H. Petersons gjenfortellende, poetiske oversettelse av Bibelen på engelsk. Den har gitt meg et nytt blikk på mange tekster, ord og uttrykk. Jeg ble for alvor oppmerksom på Petersons arbeid med Bibelen via Tomas Sjödins bok, Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. «Språket er friskt og overraskende, og tett på vår hverdag», sa Sjödin om The Message da jeg som journalist intervjuet ham i fjor.

Per Arne Gjerdi

Eugene H. Peterson, teologen, pastoren og forfatteren av The Message, arbeidet i 30 år med å gi hele Bibelen denne nye språkdrakten. Og nå har altså Hermon forlag utgitt den nytestamentlige delen på norsk. Vårt Land skriver om oversettelsen 3. februar, og har fått synpunkter fra flere. Mest interessant er det å lese avsnittene avisen har hentet fra den norske versjonen, plassert sammen med originalteksten.

Feil oversettelse

For eksempel har Peterson latt de kjente Matteus-ordene om «alle dere som strever og bærer tunge byrder» komme til uttrykk slik: «I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you». Altså: «Jeg vil ikke legge noe tungt eller upassende på dere.» Det norske oversetterteamet synes åpenbart dette blir for mangelfullt, og har like godt lagt til et par substantiver: «Jeg vil ikke legge tunge byrder på deg eller gi deg oppgaver som ikke passer for deg».

Hvordan er det mulig? Petersons kortfattede formulering unngår velbrukte ord som «byrder» og «oppgaver», men får dem altså kastet på seg som norsk tilleggsopplysning. Dessuten snakker Jesus her til en folkemengde, så hvorfor er «you» oversatt med «deg»?

Hva skal man si til slikt? I alle fall ikke amen

I samme avsnitt er Petersons «Burned out on religion?» oversatt med «Lei av tom religion?». Igjen tillegges forfatteren noe han ikke har skrevet. Er religion som fører til utbrenthet nødvendigvis tom? Og når ble «utbrent» synonymt med «lei av»?

En tolk som under tidspress ikke får med seg alle detaljer i en tale, kan man saktens være overbærende med. En forfatters gjennomtenkte og finslipte tekst krever en helt annen respekt og nøyaktighet.

Ødelegger poetisk formulering

Jesu bønn i Matteus 6, «Gi oss i dag vårt daglige brød», har Peterson formulert slik: «Keep us alive with three square meals.» Dette har oversetterne fått til å bli «Gi oss hver dag den maten vi trenger». Hvorfor ikke «Hold oss levende med tre daglige måltider», som er det «three square meals» sikter til? Peterson bruker ikke det tradisjonelle «gi oss», men bringer inn det livgivende ved maten og Guds gave. Men det får altså ikke norske lesere servert, av en eller annen grunn.

I neste setning heter det: «Keep us forgiven with you and forgiving others.» Hermon-oversettelsen justerer dette til «Tilgi oss det vi gjør galt, og hjelp oss til å tilgi andre» Hvorfor ødelegge en kort og poetisk formulering ved å legge til «det vi gjør galt», som ikke står i originalen?

Petersons parafrasering av Jesu kjente bønn avsluttes med følgende: «You’re ablaze in beauty! Yes. Yes. Yes.» De tre siste ordene må vel være de aller letteste å oversette. Men nei, de er blitt til «Ja! Ja og amen!»

Hva skal man si til slikt? I alle fall ikke amen.

Nevnes kan også at den norske oversettelsen av The Message bruker stor forbokstav i personlig pronomen når Jesus snakker om seg selv. Det gjør imidlertid ikke Peterson. Heller ikke Bibel 2011. Ikke engang 1930-utgaven av vår norske bibel lot Jesus si jeg og meg med stor forbokstav. Så hvorfor innføre det i en tekst som i et moderne og hverdagslig språk er ment å gjøre flere interessert i Bibelen?

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt