Verdidebatt

En bærekraftig bibel for fremtiden!

NY BIBELUTGAVE: Vi er helt sikre på at det store og gode arbeidet som er gjort med tekst, design og materialvalg vil bli lagt merke til og satt stor pris på, både av erfarne og nye bibellesere.

Møtet i Kirkerådet nylig var et viktig møte, både for Den norske kirke og for oss i Bibelselskapet, med tanke på den nye bibelutgaven som kommer 14. mars neste år – Bibel 2024.

Bispemøtet har fra før av slått fast at Bibel 2024 skal være Den norske kirke (Dnk) sin bibel. Kirkerådet stadfestet dette i forrige ukes møte og tydeliggjorde det ytterligere ved også å ta dette inn i vedtaksteksten som et nytt punkt (KR 98/23). I samtalen tydeliggjorde ikke minst preses Olav Fykse Tveit en klar forventing om at den nye bibelutgaven skal være tilgjengelig i alle landets kirker. En slik tydelighet setter vi i Bibelselskapet stor pris på, og det gir mening og vekt til vårt kontinuerlige arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig for stadig nye generasjoner.

Portrett av Øyvind Haraldseid, general sekretær i misjonskyrkja. Bilder tatt ved Drammen togstasjon.

Et sentralt spørsmål i behandlingen av saken under Kirkerådets møte var en avklaring av hvem i Dnk som skal stå for innkjøpet av Bibel 2024. Kirkerådet landet på at dette må ligge lokalt – hos prostiene og fellesrådene.

Påstander som må korrigeres

Vi er glade for at Bibel 2024 skal tas i bruk i Den norske kirke, men i behandlingen av saken ble det fremmet en del problematiske påstander om Bibel 2024 og Bibelselskapets arbeid, som er viktig for meg å korrigere:

  • Det er kun små endringer i revisjonen Bibel 2024
  • Å kjøpe nye bibler er problematisk i et bærekraftperspektiv
  • Bibelteksten kan like gjerne leses på Bibelselskapets nettsider gratis.

Bibelen finnes allerede gratis og tilgjengelig på nett ble det sagt i Kirkerådet. Bibelselskapet har prioritert å gjøre Bibelen åpent tilgjengelig på bibel.no. Men for oss som jobber med bibeloversettelse og drifter nettstedet er dette ikke gratis. Det er store kostnader til det å drifte bibel.no. Bare utformingen av den nye nettbibelen vi lanserte i høst kostet 1,2 millioner kroner. Samtidig har forfatter og professor i kirkehistorie, Joel Halldorf, pekt på at forskning viser at digital lesning er et godt supplement, men ikke like egnet for oppmerksom lesning (både i kronikker i Vårt Land og i sin bok Bokens folk som kom i år).

Bibel 2024 gir oss den beste bibelteksten vi noen gang har hatt og sluttfører vårt arbeid med 2011 oversettelsen

Neste år kommer så Bibel 2024 på bokmål og nynorsk. Det er en revisjon av Bibel 2011 og igjen er det mange ulike mennesker, de fremste på sitt felt, som har vært ansatt og engasjert over år for å være med å revidere tekstene. Nyeste bibelforskning er hensyntatt, feil er rettet, hundrevis av innspill fra bibelbrukere og fagfolk har vært diskutert og vurdert. Det er et stort arbeid som ligger bak Bibel 2024. Bibelselskapets formål er å gjøre bibelen tilgjengelig og arbeidet med bibelteksten er selve kjernen i dette. De som bærer dette arbeidet rent økonomisk er bibelbrukerne – de som kjøper Bibelen på papir. Om fremtidens bibelbrukere kun er digitale må bibelarbeidet finne andre finansieringskanaler, både for oversettelse og drift av nettbibelen.

En bærekraftig bibel

I Kirkerådet ble også bærekraft løftet opp som et viktig tema. Også for Bibelselskapet er dette viktig. Det har derfor vært investert mye tid på å finne og velge bærekraftige alternativer. Bibel 2024 er derfor en av de aller mest bærekraftige biblene som har blitt laget. Miljøhensyn og kvalitet har fått være førende for de valg som er gjort.

Biblene er produsert med materialer som gir boka lang levetid. Der det er mulig, er det valgt resirkulerte materialer for innbinding og utstyr. For eksempel er lesebåndet laget av et resirkulert stoff. Biblene er også så kortreiste som mulig, ved at de er trykt i Nederland. Å lese på papir kan både være klimavennlige og bærekraftig når forlag tar sitt ansvar på alvor.

Det vil gå mange år før man igjen vil arbeide med en ny oversettelse

Den beste bibelteksten vi har hatt

Bibel 2024 bygger videre på Bibel 2011, en utgave som den store bredden av bibellesere har omfavnet. Men, Bibel 2011 har også fått kritikk. Bibelselskapet har lyttet til innspillene og kritikken har vært med å løfte kvaliteten på vårt arbeid. I ti år har vi samlet forskning gjort på Bibel 2011, doktorgrader, fagartikler, og andre ulike typer innspill fra hele bredden av akademia og Kirke-Norge, til sammen mer enn 800 kritiske merknader. I tillegg gjensto noe arbeid fra 2011, som vi ikke fikk tid til å gjennomføre den gang. Å samkjøre nynorsk- og bokmålsutgaven er et slikt eksempel.

Bibel 2024 gir oss derfor den beste bibelteksten vi noen gang har hatt og sluttfører vårt arbeid med 2011 oversettelsen. Dette gjør at Bibel 2024 blir en svært viktig bibelutgave. Det vil gå mange år før man igjen vil arbeide med en ny oversettelse. Vi er helt sikre på at det store og gode arbeidet som nå er gjort med tekst, design og materialvalg vil bli lagt merke til og satt stor pris på, både av erfarne og nye bibellesere i årene som kommer.

Disse nevnte perspektivene tror vi i Bibelselskapet det vil være viktig for både menigheter i Dnk, og andre kirkesamfunn, å ha kunnskap om med tanke på valg rundt bibelkjøp for fremtiden. Bibelselskapet ønsker å være en god og aktiv samarbeidspartner for kirkene i Norge og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å betjene kirken slik at den beste Bibelteksten er tilgjengelig.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt