Verdidebatt

Til jul ønsker vi oss endringer i gjeldsordningsloven

ØKONOMI: I 2021 sendte Barne- og familiedepartementet endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften på høring. To år senere har vi ikke hørt noe mer. Hvor lenge skal vi vente?

Antallet som befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon øker. Eksempelvis viser statistikk fra Namsfogden i Innlandet en økning på 18 prosent i antall utleggsbegjæringer fra september 2019 til september 2023. Dette er saker der skyldner ikke har kunnet betale sine regninger, slik at en risikerer at lønn eller trygd blir tvangsinndrevet.

En siste vei ut av en uhåndterlig økonomisk situasjon er gjeldsordning. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden sin i en avgrenset periode – som regel tre eller fem år – mot å få slettet den resterende gjelden. Ved gjeldsordning lever man med minimale midler selv, da det meste skal gå til nedbetalingen av gjelden.

Dalin Malek, Jussbuss v/Husleie- og gjeldsgruppen

To år siden høringsfristen

Forslaget om å få på plass en ny gjeldsordningslov ble skrotet i 2021, og i stedet ble det fremmet forslag om revidering av nåværende gjeldsordningslov. Hovedformålet med lovrevideringen er å skape en mer effektiv prosess, slik at de som oppfyller lovens vilkår på en enklere og raskere måte skal kunne komme frem til en gjeldsordning.

Ved årsskiftet vil det være nesten to år siden høringsfristen til endringer i gjeldsordningsloven gikk ut. Har dette arbeidet blitt glemt? Mange av de som tar kontakt med Jussbuss har massive gjeldsbyrder som de aldri vil kunne håndtere. I denne gruppen tilhører også de som har blitt svindlet for alt de eier og der svindler har tatt opp lån i deres navn.

En siste vei ut av en uhåndterlig økonomisk situasjon er gjeldsordning

Ut av gjeldsgropen

For at disse menneskene, og samfunnet for øvrig, er det helt avgjørende at vi har et lovverk som er bedre til å takle dagens økonomiske utfordringer. Et smidigere gjeldsordningslovverk vil kunne få flere raskere ut av gjeldsgropen. Da vil det bli lettere å leve, forsørge seg selv og familien, uten at gjeldsbyrden henger over en.

Så kjære barne- og familieminister Kjersti Toppe, er ikke tiden overmoden for å iverksette endringene i gjeldsordningsloven?

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt