Verdidebatt

Hva er det med Norge og Israel?

ISRAEL: Da staten Israel ble opprettet i 1948, var Norge var en av deres sterkeste støttespillere. I dag er Norge blitt en versting i Europa til å kritisere landet.

Norge var en av de sterkeste støttespillerne til Israel etter at staten ble opprettet i 1948, tre år etter andre verdenskrig var avsluttet, som hadde resultert i et folkemord på 6 millioner jøder, hvorav 1,5 millioner barn.

Denne gode relasjonen mellom Israel og Norge varte til på 1970- tallet. Da begynte den å endre seg. Hva har skjedd i løpet av denne tiden? Norge er blitt en versting i Europa til å kritisere Israel, og den første til å anerkjenne Hamas som politisk ledelse på Gaza i 2008.

Ella Ystebø, pensjonist, Bergen

Siden da har Hamas, noen ganger med hjelp av sine hatefulle naboer, startet den ene krigen etter den andre mot Israel. Så fort Israel starter en gjengjeldelseskrig, så reiser det seg et raseri mot dem fra den vestlige verden, spesielt fra Norge.

7. oktober ga Israel et sår som ikke kan ignoreres, selv om det har stilnet om dette i mange land, og spesielt i Norge, dessverre. Vi hører også lite i media eller fra våre politiske ledere om 240 gisler som sitter fanget inne i Gaza, antagelig under uutholdelige forhold.

Jeg vil anbefale at myndighetene våre ser litt på menneskerettene i Palestina før de endelig anerkjenner dem som stat

Stortinget bestemte seg nylig for å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat, når det ligger til rette for det. Jeg vil anbefale at myndighetene våre ser litt på menneskerettene i Palestina før de endelig anerkjenner dem som stat. Hvordan er det med ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling? Hvor blir det av de store pengeoverføringene som kommer inn i Gaza? Kommer de innbyggerne til gode?

I mellomtiden må vi her i Norge slutte å snakke om at Gaza er okkupert. Israel trakk seg ut av Gaza i 2005, de bar sine borgere ut. Israel har innført en delvis blokade av Gaza, for å hindre våpensmugling. Den har tydeligvis ikke fungert godt nok.

For et par dager siden hørte jeg på et TV-intervju med den israelske ambassadøren til Norge. På spørsmål om hvilken støtte Israel har mottatt fra omverdenen etter 7. oktober, sa han at den har vært overveldende, men ikke så mye fra Norge. Han tror at Norge fortsatt lever i 6. oktober, i motsetning til de fleste andre land i Europa. Er dette noe vi skal være stolte av?

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt