Verdidebatt

Bibelsk er det i alle fall ikke

BAPTISTSAMFUNNET: Vi har mistet flere dyktige konservative røster på grunn av striden rundt likekjønnet samliv. Kanskje blir jeg nestemann på listen av predikanter som forlater trossamfunnet.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt