Verdidebatt

Ap og Sp privatiserer logopedtjenesten

HELSE: Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil styrke offentlige helsetjenester, men bidrar til motsatt utvikling når det gjelder logopeder.

Gjennom vekslende regjeringer har Norge hatt logopedmangel. Det utdannes for få, utdanningstilbud vi har trues med nedleggelse – nå sist ved NTNU i Trondheim – og kommuner uansett ordførerparti kutter i tilbud. Ingen regjeringer har tatt tak i den negative utviklingen.

Tommy Skar, generalsekretær, 
LHL Hjerneslag og Afasi

Privatisering

Men på Aps og Sps regjeringsvakt skjer det en dreining til at logopediske tjenester blir privatisert. Flere kommunalt ansatte logopeder som mister sine oppgaver eller stillinger har blitt oppfordret til å starte som næringsdrivende, påpeker Norsk Logopedlag (NLL) i et bekymringsbrev til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). I brevet forteller NLL om en eskalerende, negativ utvikling.

I tillegg til denne utfordringen, har Statped avviklet samarbeidet med spesialisthelsetjenesten innenfor to logopediske fagområdet; afasi- og stemmevanskefeltet. Vi ser nå at voksne brukere med særlig sammensatte og komplekse vansker står uten et tilfredsstillende tilbud. Det kan ikke forventes at kommunene innehar spisskompetanse innenfor lavfrekvente og sammensatte områder, og dette går igjen ut over brukerne.

Trenden fram til nå har vært at kommuner avvikler logopedtjenester for voksne, men nå ser vi i tillegg at dette pågår for barn og unge. Det er svært bekymringsfullt når «laget rundt barnet» forsvinner.

Ikke avtaler

Både NLL og LHL Hjerneslag og Afasi er enige om at næringsdrivende logopeder er nødvendig for logopeddekningen, og at de gjør en god og viktig jobb. Vi har overhodet ingen kritikk av dem. Vårt anliggende er at ikke alle kommuner har næringsdrivende logopeder, og de næringsdrivende logopedene har heller ikke plikt til, eller ansvar for, å ta imot alle de får henvist. Det betyr at mange ikke får oppfylt sin rett til helsehjelp.

Voksne med særlig sammensatte og komplekse vansker står uten et tilfredsstillende tilbud

Det utdannes for få logopeder, bare ca. 100 i året, og det blir ikke flere av at de som er kommunale blir private. Når logopeder også mangler autorisasjon og en tilknytning til kommunen, har man ingen god oversikt over tjenesten. Det som midlertid skjer, er at kommunene ikke har oversikt og kontroll over tilbudet til egne innbyggere. En privat logoped som ikke har noen avtale med kommunen er ikke nødvendigvis i kommunen etter ett, to eller tre år. Det er disse forholdene som er det alvorlige, og som er grunnene til at vi ber regjeringspartiene Ap og Sp om å våkne opp og ta tak i situasjonen.

Tiltak

Sentrale politikere fra alle partier skylder på kommunene. Og det er riktig, det er de som kutter i kommunale tilbud og har planer om å gjøre det videre, sist i Høyre-styrte Asker.

Men det er ikke kommunene som utdanner logopeder. Det ansvaret tilhører høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i Kunnskapsdepartementet, mens ansvaret for helsehjelp er hos Kjerkol og helsedepartemente. Brenna har ansvaret for barn og unge i skolen. Dessverre blir det ikke bedre av alle partier i inneværende stortingsperiode står passive på sidelinjen og ikke fremmer forslag som kan bety en endring.

Både LHL Hjerneslag og Afasi og NLL er enige om hva som nå må til: Det må utdannes flere logopeder, logopeder må bli en skal-tjeneste i kommunene, slik SV med støtte fra MDG foreslo i forrige stortingsperiode, og logopedene må få autorisasjon.

Hva vil dere gjøre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt