Verdidebatt

«Det er et stort udekket behov for lavterskeltilbud for aktive eldre»

FELLESSKAP: Mange eldre opplever ensomhet samtidig som det sosiale og kulturelle aktivitetstilbudet i eget nærområde beskrives som utdatert eller institusjonspreget. Hvorfor er det viktig å lage flere møteplasser for befolkningsgruppen som øker mest i årene som kommer?

Nylig la regjeringen frem sitt forslag til ny eldrereform. Gjennom stortingsmeldingen understreker myndighetene tydelig at det å delta i sosiale fellesskap er viktig for å forebygge ensomhet og hindre at helseproblemer blir forsterket. Samtidig viser ulike undersøkelser at opp mot en tredjedel av befolkningen over åtti år savner mer sosialt samvær. Også blant voksne i aldersgruppen seksti til åtti år er det mange som rapporterer at de føler seg ensomme.

Gunn Helen Hagen

Tallene over antall eldre som opplever ensomhet er bekymringsfulle. Enda mer alvorlig er de når man ser de sammenheng med SSBs befolkningsprognoser som viser at vi i løpet av de neste ti-årene står overfor en gigantisk eldrebølge - med hele tre ganger så mange åttiåringer og fire ganger så mange nittiåringer sammenlignet med i dag. Lykkes vi ikke med å forebygge og motvirke ensomhet, vil det medføre store negative konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå i tiden som kommer.

Historisk har vi i stor grad hatt fokus på de økonomiske effektene av vår virksomhet. I fremtiden vil vi være enda mer tydelig på de sosiale og samfunnsmessige gevinstene som er forbundet med arrangementene våre

Stort udekket behov for tilbud til eldre

Dette gjør det, etter vår mening, både viktig og riktig av myndighetene å sørge for at flere meningsfulle møteplasser blir et prioritert satsningsområde i den nye eldrereformen. Våre egne erfaringer i forbindelse med etableringen av Møteplassen i samarbeid med initiativet Ja til eldre viser dette tydelig: da vi nylig inviterte nærbefolkningen over 55 år til et felles treffpunkt i eget nabolag, var arrangementet fulltegnet etter kort tid.

Den store interessen for vårt arrangement lar seg først og fremst forklare med at det er et stort udekket behov for flere lavterskeltilbud for aktive eldre. I tillegg er det viktig å ta utgangspunkt i en målsetting om å fremme positivitet og livskvalitet, og å unngå det regjeringen selv beskriver som et «institusjonspreget fokus» med hensyn til program og innhold. Kanskje kan den store deltakelsen også forklares med at det var vi, og ikke eksempelvis et sykehjem, som var initiativtaker?

Gjennom mer enn hundre år har vi skapt og lagt til rette for ulike møteplasser i form av messer, arrangementer, konserter og events. Historisk har vi i stor grad hatt fokus på de økonomiske effektene av vår virksomhet. I fremtiden vil vi være enda mer tydelig på de sosiale og samfunnsmessige gevinstene som er forbundet med arrangementene våre. Dette som grunnlag for å inspirere og motivere både oss selv og andre til å lage enda flere lavterskelmøteplasser som forebygger og forhindrer ensomhet. Takk for den viktige utfordringen dere har gitt oss gjennom stortingsmeldingen «Felleskap og mestring», statsminister og helseminister!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt