Verdidebatt

«Skremmende aktualitet for vår tid»

IRAN: Historien om de ti kvinnene i Shiraz har skremmende aktualitet for vår tid, ikke bare i Iran.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt