Verdidebatt

Mehl og Senterpartiets rasering av kirkeasylet

KIRKEASYL: Justisminister Emilie Enger Mehl kaster 1000 års kristen og humanistisk tradisjon i dette landet rett i søpla.

Med et pennestrøk avsluttet justisminister Emilie Mehl 1000 års forståelse av kirkerommet som hellig sted, et sted der myndighetene ikke går inn for å hente ut redde og fortvilte mennesker. En har ikke bare trukket tilbake tidligere instrukser om at en som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus for å hente ut utlendinger som skal sendes tilbake til hjemlandet. Justis- og beredskapsdepartementet skriver nå: «Politiet forventes heretter å effektuere vedtak uavhengig av personens oppholdssted».

?

Redder liv

I år er det 30 år siden det første moderne kirkeasylet ble opprettet i Elverhøy kirke i Tromsø. Stort sett har det i hele denne perioden vært mennesker som har sittet i kirkeasyl. Kirkeasylet har riktignok ikke passet inn i et strømlinjeformet samfunn, men det har fungert som en sikkerhetsventil. Ganske mange har fått omgjort sine saker ved å vinne tid og forberede saken sin. En god del har fått prøvd saken sin på nytt og fått asyl. Kirkeasylet har med overveiende sannsynlighet reddet mange liv.

Over og ut med kirkeasylet, pakket inn i en flom av visvas om å respektere kirkene

Dette avblåser Mehl. Hun kvester muligheten for kirkeasyl, samtidig som hun pakker budskapet inn i et hav av tåke. Vårt Land refererer ministerens skriftlige svar fra stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein 27. mai. Det er umulig å skjønne hva hun mener. Hun sier både at «den nye praksisen ikke griper inn i dette», samtidig gir hun tydelig beskjed om at opphold i kirker ikke lenger «er til hinder for, gir utsettelse av eller reduserer sannsynligheten» for utkastelse.

På Dagsnytt 18 fredag hørte vi lignende tåketale fra statssekretær Geir Indrefjord. Han får seg til å si at «vi respekterer det hellige rom», samtidig som han forsvarer avgjørelsen. Det er vanskelig å ikke tolke dette som noe annet ennomgåelse av steinharde fakta: Over og ut med kirkeasylet, pakket inn i en flom av visvas om å respektere kirkene.

Rett i søpla

Det fem justisministere fra Fremskrittspartiet ikke klarer, gjør altså Senterpartiet og Mehl. 1000 års kristen og humanistisk tradisjon i dette landet kastes rett i søpla. Dette lille hjørnet av humanitet utslettes. Jeg kan ikke skjønne at dette skjer gjennom et parti som har fostret humanitet og menneskeverd gjennom profiler som Stålsett, Kleppa, Lahnstein, Navarsete og Toppe.

Til politikerne

Jeg har noen oppfordringer/spørsmål:

  • Mehl: Om du vil skrote kirkeasylet, si det som det er.
  • Senterpartiet: Mener dere virkelig at kirkeasylet skal kastes vrak på? Jeg trodde dere hadde respekt for gudshuset og kirkas tradisjoner?
  • Arbeiderpartiet: Dere sitter helt stille i båten: Er dere virkelig med på dette?
  • SV: I budsjettet var dere med på at en skulle kunne se på kirkeasylet mot å få amnesti forlange kirkeasyl: Hva sier dere nå?

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt