Verdidebatt

«Det er ikke saksbehandleres personlige preferanser som legges til grunn»

KLEPP-SAKEN: Når reglene for tildeling endres, er det ansattes yrkesmessige plikt å uhildet følge opp de nye reglene og vurdere hvilke organisasjoner som oppfyller de reglene kommunestyret har vedtatt.

Erhard Hermansen har i Vårt Land 21. mars stilt spørsmål ved saksbehandlingen i Klepp kommune når det gjelder sakene om avslått søknad om støtte til kulturstøtte.

Denne saken er avsluttet, etter behandling i klagenemda i Klepp kommune mandag 13. mars. Det er likevel nødvendig å presisere at Klepp kommune har gjennomført en saksbehandling i samsvar med vedtak i sak om retningslinjene og etter kommunestyrets føringer om hvordan disse skal forstås og forvaltes. Et sentralt punkt i tilskuddsbehandlingen er om søker oppfyller kriteriene for å motta kulturstøtte.

Torild Lende Fjermestad er kommunedirektør i Klepp kommune.

Plikt til å undersøke

På grunnlag av kommunestyrets vedtak er det kommunedirektørens plikt å undersøke og klarlegge hvorvidt søkerorganisasjoner oppfyller vedtatte vilkår i retningslinjene. Det ble også undersøkt i denne søknadsrunden, for å finne ut hvilke søkere som oppfyller vedtatte kriterier. Tolkningsrommet her er begrenset og, om kommunedirektøren skulle overse eller forbigå visse kriterier i sin saksbehandling, ville det kunne regnes som saksbehandlingsfeil og i verste fall tjenesteforsømmelse.

Hermansen tillater seg i sitt innlegg å trekke fram løsrevne elementer i saksbehandlingen. Det er ikke riktig, som han nevner, at saksbehandlingen har skjedd via SMS, men noen organisasjoner har fått påminnelser via SMS om at de har fått e-post med nærmere spørsmål om hvorvidt de oppfyller aktuelle krav i retningslinjene. Det blir uriktig å framstille dette løsrevet fra konteksten det skjer i.

Om kommunedirektøren skulle overse eller forbigå visse kriterier i sin saksbehandling, ville det kunne regnes som saksbehandlingsfeil og i verste fall tjenesteforsømmelse

Grunnlag er gjeldende retningslinjer

Med det nye reglementet har det for meg og for oss vært viktig å sikre at søkerne skal få mulighet til å klargjøre sine standpunkt og, om de har hatt behov for det, tid til å tenke seg om. Vi har hatt noen ekstra runder med aktuelle foreninger for å gi anledning til å redegjøre for syn og praksis for best mulig å ivareta søkernes rettigheter, unngå misforståelser og gi grunnlag for vurdering av søknadene.

Grunnlaget for kulturstøtten har alltid vært de til enhver tid gjeldende retningslinjer og politiske vedtak der rolleforståelse og forvaltningsskikk- og regler står sentralt. Det er politiske vedtak som skal legges til grunn, ikke saksbehandleres personlige preferanser.

Når reglene for tildeling endres, er det ansattes yrkesmessige plikt å uhildet følge opp de nye reglene og vurdere hvilke organisasjoner som oppfyller de reglene kommunestyret har vedtatt. Av den grunn bør både Hermansen og andre holde seg for god til å angripe ansatte enkeltpersoner som, på vegne av kommunestyret, gjør jobben sin.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt