Verdidebatt

«Tro hva du vil - bare ikke på min regning»

STATSSTØTTE: De fleste i norsk politikk er enig om at hva enkeltmennesker tror på ikke er en sak for staten. Da er det kun rett og rimelig at staten heller ikke bruker skattekroner på å finansiere det.

I mange år har staten finansiert tros- og livssynssamfunn over statsbudsjettet med dine og mine skattekroner. De fleste i norsk politikk er enig om at hva enkeltmennesker tror på ikke er en sak for staten. Da er det kun rett og rimelig at staten heller ikke bruker skattekroner på å finansiere det.

La oss derimot få en ting klart med en gang – staten skal fortsette å finansiere verneverdige kirkebygg og kristne kulturhistoriske bygg. Det har aldri, og vil aldri bli tema å fjerne denne finansieringen. Derimot er det på høy tid at vi avskaffer ordningen hvor skattebetalerne skal stå ansvarlig for å finansiere enkeltes tro eller livssyn.

Fremskrittspartiet skiller seg negativt ut med tanke på å ikke følge anbefalinger om likestillingspolitikk, ifølge en rapport fra Agenda rådgivning. – Du får ikke plass til alt i et partiprogram, svarer likestillingspolitisk talskvinne Silje Hjemdal. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dessuten vil jeg påstå at privat finansiering av tro kan skape nytt engasjement i en menighet eller samfunn. Innsamlingsaksjoner og dugnader gir en større følelse av tilhørighet, eierskap og samhold enn når tilskuddet kommer fra en offentlig etat. For å etterkomme ønsket om å donere penger vil Frp også kikke nærmere på skattefradrag for pengegaver til tros- og livssynssamfunn.

Religion er politisk

Tro er som nevnt en privatsak, og staten burde ikke blande seg bort i hva en selv eventuelt holder hellig. Men, selv om staten skal holde seg unna religion, så er religion høyst politisk. Fra tid til annen raser debattene om spesifikke trossamfunn som mottar støtte. Særlig dersom disse samfunnene ikke stemmer overens med vårt generelle syn på menneskerettigheter, likestilling eller samfunnet som sådan. Og, den debatten er helt nødvendig å ta.

Fremskrittspartiet har hele tiden vært klinkende klare på at den beste måten å trekke politikken ut av troen er å stoppe finansieringen, men dette har som kjent ikke nådd frem hos de andre partiene

Det som derimot er svært skuffende er at debatten nær sagt alltid strander, uten at tiltak eller løsninger på problemet når frem. Fremskrittspartiet har hele tiden vært klinkende klare på at den beste måten å trekke politikken ut av troen er å stoppe finansieringen, men dette har som kjent ikke nådd frem hos de andre partiene. Mitt håp er at flere av de andre partiene på Stortinget vil ta den harde interne diskusjonen om dette, og forhåpentligvis innse at å stoppe den statlige finansieringen er rett måte å takle problematikken.

Mitt håp er at vi snart kan ta en god og velment debatt om hvordan staten og religion forholder seg til hverandre. Det er mange år siden Stortinget vedtok å skille ut kirken til fordel for en sekulær stat. Men rester av fortiden, og av statens forhold til religion, lever ennå gjennom finansieringsmodellen. Fremskrittspartiet mener at det nå endelig er på tide å skille staten fra alle former fra religion og trossamfunn. Uavhengig av om du er jøde, hindu, buddhist, kristen, muslim eller humanetiker skal du så klart tro – eller ikke tro – på hva enn du ønsker, men ikke la meg eller andre skattebetalere sitte igjen med regninga.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt