Verdidebatt

«Det står om helt andre og dypere verdier enn kroner og øre!»

FOSEN: Fosenmøllene må rives for vår alles skyld! Og samene må få tid og rom til å utfolde og utvikle sin kultur og sine verdier, til vår alles fordel.

Etter Altasaken i 1982 ser det ut til at samenes bevissthet om sin egen innsikt er blitt klarere, slik det også synes å skje i andre urbefolkninger. Det er innsikt og visdom det handler om, visdom om naturen og menneskets forhold til den – dypinnsikt. Den synes å være dyp i den samiske kulturen. Samene deler en voksende forståelse av naturen som vi alle får del i gjennom århundrers forskning og erfaring. Men storsamfunnet synes å være mest interessert i å lære om naturen slik at vi kan utnytte dens ressurser, mens samene er mer opptatt av å lære av naturen slik at en kan forholde seg adekvat til den. Derfor har de måter å være på som er annerledes enn det vi andre har, og de har utpekt hellige steder og hellige fjell som minner dem om sin plass i helheten. Det er denne dypinnsikt det handlet om i Altasaken, og det er den det handler om på Fosen og andre steder hvor samekulturen er truet.

Helge Hognestad

Frp-lederen gikk på landsstyremøte nylig inn for å fjerne samenes spesielle rettigheter, og henviser til «rettferdighet», at alle skal ha samme rett. Frp er «imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse». Her handler det ikke bare om et «gufs fra fortiden» som SV-lederen med rette uttrykte om uttalelsen. Men Frp-lederen har i andre sammenhenger vært opptatt av kristne grunnverdier som bl.a. handler om vårt forhold til naturen, og det synes å være noe samene har en dypere innsikt om.

Gjennom århundrene har de i ord og handling formidlet dyp respekt for naturen. At mange av dem etter lang tids undertrykkelse og fornorsking har mistet dypinnsikten og i stedet tilpasset seg storsamfunnet og ytrer seg som kraftentusiaster, forhindrer ikke at noen ennå er i stand til å stå opp for samiske verdier, og vise en forståelse av mennesket i naturen som vi alle trenger for ikke å ødelegge jorden. Det var skremmende å høre en advokat som i NRK Debatten tidligere sammenholdt verdien i reinproduksjon (kjøttpris) mot verdien i strømmen fra Fosenmøllene. Det står selvsagt om helt andre og dypere verdier enn kroner og ører!

Prisen skal selvsagt ikke bare trønderne betale gjennom dyrere strøm, men må fordeles på oss alle som har valgt «blinde veiledere» som politiske ledere

Fosenmøllene må rives for vår alles skyld! Og samene må få tid og rom til å utfolde og utvikle sin kultur og sine verdier, til vår alles fordel. Prisen skal selvsagt ikke bare trønderne betale gjennom dyrere strøm, men må fordeles på oss alle som har valgt «blinde veiledere» som politiske ledere. Ære være den samiske bevissthet og innsikt!


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt