Verdidebatt

Slik kan fellessangen blomstre

SANG: «Call and response» er en eldgammel musikalsk metode: Noen synger foran, de andre gjentar. Slike sanger inkluderer og samler folk på tvers av ulike erfaringer, diagnoser og leseferdigheter.

Bli med på gudstjenesten på HEL-konferansen i Kristiansand: Vi er flere hundre mennesker, med og uten utviklingshemninger. Ingen ser i salmeboka eller på lerretet på veggen, for ingen har salmebøker, og på veggen finnes det ingen tekst. Isteden ser vi på hverandre. Vi er her og nå. Prest eller forsangere synger foran, og vi gjentar. De færreste kan sangene fra før, men det gjør ikke noe: Det er lett å henge seg på. Rundt om i forsamlingen ser jeg store smil og lave skuldre.

Kathrine Tallaksen Skjerdal sitter i Kirkemøtet som prest valgt av prestene i Agder og Telemark bispedømme. Hun er sokneprest i Høvåg.

De siste ukene har et stort engasjement for fellessangen kommet til syne i Vårt Land og andre medier. Mange er begeistret for «Demenskoret» på NRK. Mange er bekymret for sangens plass i skolen. Andre har satt ord på hvilken positiv kraft som finnes i det å synge sammen, og hvilket tap det er når barn og ungdom vokser opp uten å være deltakere i et syngende fellesskap.

Felles sang

Hvordan kan fellessangen på nytt blomstre frem der den har stilnet? Jeg er overbevist om at det ligger et stort potensial i «call and response». Det er enkelt og gøy, og visker ut vonde skillelinjer mellom dem som kan og dem som ikke kan.

På HEL-konferansen handlet det mye om å inkludere psykisk utviklingshemmede i gudstjenesten. Men man trenger ikke ha en psykisk utviklingshemning for å kjenne seg ekskludert fra sangen i kirka og andre steder: Veldig mange kan rett og slett få sanger. Bare det å slå opp på riktig nummer i sangboka, kan være noe helt fremmed.

«Call and response» er enkelt og gøy, og visker ut vonde skillelinjer mellom dem som kan og dem som ikke kan.

Nye muligheter for sangglede

En betydelig andel av befolkningen har ulike typer lesevansker. Noen har konsentrasjonsproblemer. Noen har norsk som andre, tredje eller fjerde språk. Blinde og sterkt svaksynte kan riktignok få sangtekstene i punkt (dette jobbes det med nå), men ikke alle leser raskt nok med fingeren til å kunne følge med.

«Call and response»-sanger kan ikke erstatte den store skatten av «vanlige» sanger og salmer som finnes. Men som supplement tror jeg de gir nye og uante muligheter. Spesialprest Rune Rasmussen og trubadur Tore Thomassen har gjort et stort pionérarbeid på feltet. Hvis metodikken får spre seg i menigheter og klasserom og på andre arenaer, tror jeg den kan forløse mye sangglede.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt