Verdidebatt

Om fortapelsen i ny bibeloversettelse

BIBELTOLKNING: «Liberal teologi» er et irriterende upresist og oftest nedsettende begrep. Hvis man på død og liv ønsker å anvende sveipende generaliseringer, foreslår jeg «konserverende teologi» og «forskningsbasert teologi».

4. januar slår Jon Kvalbein et slag for at fortapelsen beholdes som begrep i bibeloversettelsen av 2024. Han savner forkynnelse om synd, omvendelse, Jesus som eneste vei til frelse, Guds dom og fortapelse.

Troverdige bibeloversettelser skal altså være konservative?

Det er mye å ta tak i hos Kvalbein, men jeg begrenser meg til det skillet han postulerer mellom konservative teologer og «de liberale», hans navn på motsatsen. Egen posisjon tydeliggjør han i følgende sitat: «En bibeloversettelse skal ideelt sett ikke være påvirket av tidens skiftende teologiske moteretninger. Men det er dette vi nå er vitne til».

I mine leveår har konserverende teologi hatt et udiskutabelt hegemoni i norsk kristelighet. Det er mulig at et åpnere bibelsyn nå er på vei inn

Troverdige bibeloversettelser skal altså per definisjon være konservative? De skal konservere og preservere eksisterende forståelse og bibelsyn? Hvor langt tilbake i tid skal man eventuelt gå for å restaurere «det opprinnelige»?

Kvalbein er primært ute etter å påvirke Bibelselskapet, «som fra starten i 1816 ønsket å samle bredden av norske kirkesamfunn. Innflytelsen fra liberal teologi kan nå gjøre dette vanskelig».

Forslag til andre beskrivelser

«Liberal teologi» er et irriterende upresist og oftest nedsettende begrep brukt av konservative teologer. Hvis man på død og liv ønsker å anvende sveipende generaliseringer, foreslår jeg «konserverende teologi» og «forskningsbasert teologi» som en bedre mulighet.

Hovedpremisset for konserverende teologi vil være at Bibelen i selve utgangspunktet er «innblest av Gud» og som sådan ufeilbarlig og uforanderlig. Konserverende teologer utforsker og forstår Bøkenes Bok innenfor denne rammen.

Hovedpremisset for «forskningsbasert teologi» er at Bibelen er et bibliotek. Forfatterne som er representert skriver under svært forskjellige forhold innenfor en tidsramme på tusen år, de skriver i forskjellige sjangere, av forskjellige årsaker og henvender seg til forskjellige målgrupper. Innholdet er ikke sanksjonert av Gud.

I mine leveår har konserverende teologi hatt et udiskutabelt hegemoni i norsk kristelighet. Det er mulig at et åpnere bibelsyn nå er på vei inn. Men når Kvalbein nevner biskop Veiteberg som eksempel på en splittende, liberal teolog, så begynner det å bli tydelig at både nyanser og åpenhet har dårlige kår i konserverende kretser.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt