Verdidebatt

Til regjeringen, Stortinget og de politiske partiene: Opprop for bistandsbudsjettet 2023

STATSBUDSJETT: De fattige bærer de tyngste børene i den nåværende globale krisen. Det viktigste er ikke Norges omdømme, men at Norge svikter verdens fattige.

Når regjeringen foreslår å redusere bistandsbudsjettets andel av statsbudsjettet fra 1 prosent til 0,75 prosent, setter den Norges internasjonale troverdighet i spill.

Dette handler om langt mer enn kroner. 1-prosentmålet har vært kjempet fram over tid og vunnet seg en plass som det står respekt av, langt utenfor Norges grenser. Dette budsjettforslaget er negativ symbolpolitikk.

De svakeste og mest utsatte deler av verdens befolkning blir sterkest rammet av den sammensatte og dramatiske krisen verden står overfor. Norge mister med denne reduksjonen muligheten til å utøve et moralsk lederskap i møte med de uuttømmelige behovene blant verdens fattige.

Vi som undertegner denne appellen, er enig med statsminister Støre som i Stortinget henviste til det Fridtjof Nansens sa da hungersnøden for hundre år siden herjet Ukraina: Nestekjærlighet er realpolitikk

Vi registrerer også at reduksjonen i statsbudsjettet rammer vitale FN-organer. Store folkegrupper er avhengige av disse ressursene for å møte matvaremangel, flyktningestrømmer, tørke og klimaendringer. Dette er trusler som har vokst i styrke på grunn av Russlands invasjon av Ukraina og menneskeskapte klimaforandringer.

Det er politisk ansvarsfraskrivelse når flukten fra 1-prosentforpliktelsen skjer mens Norge på grunn av Russlands invasjon i Ukraina tjener ufattelig store summer på salg av olje og gass. Regjeringens forslag er et svært dårlig signal til land som nå drives med underskudd og samtidig forsøker å nå sine egne bistandsmål.

Norge mister med denne reduksjonen muligheten til å utøve et moralsk lederskap i møte med de uuttømmelige behovene blant verdens fattige

Vi som undertegner denne appellen, er enig med statsminister Støre som i Stortinget henviste til det Fridtjof Nansen sa da hungersnøden for hundre år siden herjet Ukraina: Nestekjærlighet er realpolitikk.

De fattige bærer de tyngste børene i den nåværende globale krisen. Det viktigste er ikke Norges omdømme, men at Norge svikter verdens fattige. Det er ikke for sent å snu!

Gunnar Stålsett, Stig Utnem, Petter Skauen, Sigrun Møgedal, Stein Villumstad, Birgit Villumstad, Ole Christian Kvarme, Tor B. Jørgensen, Atle Sommerfeldt, Ørnulf Steen, Sissel Hodne Steen, Kjell Magne Bondevik, Carl Hansteen Traaen, Knut Vollebæk, Estrid Hessellund, Sindre Eide, Bente og Øystein Tveter, Anne Lise Fossland, Knut Christiansen, Per Westborg, Egil Hauge, Turid Barth Pettersen, Erling Pettersen, Jan A. Erichsen, Kjell Nordstokke, Helge Kjøllesdal, Thor-Arne Prøis, Trond Bakkevig, Dag Hareide, Jon Westborg, Irene Wenaas Holte, Per Midteide

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt