Verdidebatt

Oppgjøret med kirkens holdninger og handlinger om abort var nødvendig

ABORT: Det er bare gode grunner til å ha en abortlov som ivaretar kvinnens og barnets rettigheter i dag. Samtidig er det å holde i gang samtalen om hvordan vi ivaretar våre minste og mest sårbare i samfunnet, noe jeg opplever at Menneskeverd gir viktige bidrag til.

I forbindelse med at jeg er kandidat til å bli biskop i Hamar, opplyser Vårt Land i et oppslag 28.10 at jeg er styreleder i Menneskeverd. Reportasjen kan etterlate et inntrykk av at min holdning til abort avviker fra det Bispemøtet tok til orde for i sin uttalelse i 2019.

Et nødvendig oppgjør

På Menneskeverd sin nettside er det en grundig presentasjon av hvordan organisasjonen vil arbeide for å «fremme gode alternativer til abort, et styrket rettsvern for barnet i magen, og få ned de høye aborttallene», ved blant annet kunnskapsformidling, etisk refleksjon og arbeid for veiledning og støtte.

Da jeg ble spurt om å stille som kandidat til styreleder, var det viktig for meg å formidle hva jeg tenker om spørsmålene knyttet til abort. Jeg mener at Den norske kirke ved Bispemøtets uttalelse i 2019 tok et nødvendig oppgjør med kirkens holdninger og handlinger vedrørende abort og kvinners rettigheter. Det er holdninger som i praksis har bidratt til å innskrenke kvinners menneskeverd, krav på fellesskapets omsorg og beskyttelse gjennom lovverket. Og jeg forstår veldig godt de sterke emosjonene, ja nærmest raseriet som kan oppstå i dialogen omkring saker som handler om abort.

Ble overlatt til seg selv

Som kvinne født mot slutten av 60-tallet kan jeg kjenne på det raseriet selv, når jeg tenker på hvor mange kvinner i min mors generasjon som var overlatt til menns definisjoner av hvem de var, og hvordan de kunne leve. Kvinner som ble overlatt til seg selv når de havnet «i uløkka», eller som levde i ekteskap preget av rus og kanskje vold, og måtte forsøke å ivareta en voksende barneflokk avhengige av ektefellens skiftende økonomiske evne. Det er ikke lenge siden.

Jeg mener at Den norske kirke ved Bispemøtets uttalelse i 2019 tok et nødvendig oppgjør med kirkens holdninger og handlinger vedrørende abort og kvinners rettigheter. Det er holdninger som i praksis har bidratt til å innskrenke kvinners menneskeverd, krav på fellesskapets omsorg og beskyttelse gjennom lovverket

Menneskeverd bidrar til viktig samtale

Det er mange gode grunner til at kampen for en abortlov som ga kvinnen myndighet over eget liv var viktig. Og det er bare gode grunner til å ha en abortlov som ivaretar kvinnens og barnets rettigheter i dag. Samtidig er det å holde i gang samtalen om hvordan vi ivaretar våre minste og mest sårbare i samfunnet noe jeg opplever at Menneskeverd gir viktige bidrag til. Å ivareta menneskeverdet ligger også som en del av Hamar bispedømmes strategiplan.

I dag må samtalen om abort foregå ut fra vår tids samfunnsmessige og kulturelle strømninger. Hva truer menneskeverdet i dag, og hvordan skal vi greie å snakke om det vanskeligste og mest sårbare? Hva ivaretar, styrker og fremmer både enkeltmenneskets og fellesskapets ressurser til å ta vare på og styrke menneskeverdet for alle mennesker?

I dag må samtalen om abort foregå ut fra vår tids samfunnsmessige og kulturelle strømninger. Hva truer menneskeverdet i dag, og hvordan skal vi greie å snakke om det vanskeligste og mest sårbare?

I sin uttalelse om abort sier bispemøtet at «vi vil oppmuntre til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene fremover, og vil også selv forsøke å bidra til den.» Det er en samtale jeg gjerne fortsetter å bidra til enten det er i rollen som styreleder i Menneskeverd, som prest, eller som biskop i Hamar.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt