Verdidebatt

Vårt Land sin skivebom om FrPs energipolitikk

Jeg lever godt med å bli kalt populist fordi vi tar utfordringene med den ekstreme strømprisen på alvor, men jeg forventer faktisk at en seriøs avis som Vårt Land sjekker fakta.

I Vårt Land sin leder angripes FrP fordi vi visstnok har kortsiktige og potensielt skadelige tiltak for å møte kraftkrisen. De hyller også Nikolai Astrup fra Høyre, som avisen mener møter populismen med fakta og autoritet. Jeg klarer ikke engang å ta dette angrepet seriøst, når avisen åpenbart ikke er opptatt med å sjekke fakta før en skriver ledere.

Det eneste tiltaket FrP har foreslått som nevnes i lederen er 50 øre makspris på strøm, som ifølge Vårt Land kan føre til at det blir umulig å importere strøm og kollaps i kraftproduksjonen. Faktum er at FrP ikke har foreslått en makspris der strømprisen blir regulert og planstyrt til å være maks 50 øre, men derimot har vi foreslått at staten skal dekke prisen for strømforbruk over 50 øre for både husholdninger og næringslivet. For å hjelpe Vårt Land med å forstå forskjellen, er det enkelt forklart samme ordning som regjeringen har innført for husholdninger, men med 20 øre lavere innslagspunkt og at 100 prosent blir dekket av staten, også for næringslivet. Det er eksakt samme forslag som KrF, Huseiernes Landsforbund og Sps nasjonale ordførerforum støtter, men jeg har ikke fått med meg at Vårt Land har kritisert dem for å være populister.


Det er kun ved å ta tak i årsaken til krisen at den kan løses, og det er derfor vi blant annet igjen fremmer forslag om å regulere og begrense krafteksporten for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere strømprisene.

Det offentlige håver inn penger, mens mange sliter

Vårt Land vier ikke et ord til hvorfor det er behov for kraftfulle tiltak for å få kontroll på kraftkrisen. I Norge har næringslivet og innbyggerne alltid kunnet nyte godt av lave strømpriser fordi vi er en energinasjon. Ukritisk eksport til England og Tyskland, selv med rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene, har ført energinasjonen Norge ut i dagens uføre med rekordhøye priser. De ekstreme strømprisene vi har hatt det siste året har enorme konsekvenser for vanlige folks privatøkonomi og næringslivet i deler av landet, og mange sliter med å få endene til å møtes.

Det offentlige håver nå inn flere titalls milliarder kroner grunnet de høye strømprisene fra eierskapene i majoriteten av norske kraftproduksjonselskaper. I underkant av 95 prosent er offentlig eid, enten gjennom staten, kommunene eller fylkeskommunene. De høye strømregningene folk nå må betale, fungerer derfor i praksis som en gigantisk ekstraskatt som betales inn fra folket og næringslivet til det offentlige og statens overfylte pengebinge. Produksjonskostnadene på strøm er ca. 10-15 øre pr kWt, mens inntektene nå er langt større. FrP mener derfor vi i en periode med svært høye energipriser i Europa må ha en pris på maksimalt 50 øre på strømmen til norske forbrukere og næringsliv, mens priser som overstiger dette må refunderes til strømkundene.

Det er kun ved å ta tak i årsaken til krisen at den kan løses, og det er derfor vi blant annet igjen fremmer forslag om å regulere og begrense krafteksporten for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere strømprisene.

Vi vil regulere og begrense krafteksporten

FrP fremmet denne uken ni konkrete forslag som vi håpet skulle behandles på et ekstraordinært Stortingsmøte, men som nå ikke ser ut til å bli en realitet på grunn av Høyre valgte å si seg fornøyd med at regjeringen øker strømstøtten med 10 prosent en måned tidligere enn planlagt. I rene tall tilsvarer det Høyre lot seg overbevise av, kum 317 kroner for en gjennomsnittlig husholdning. Samtidig er utgiftene flere tusen kroner høyere for mange husholdninger. Vi lar oss ikke blende av at regjeringen gir småpenger tilbake til befolkningen og vage løfter om støtte til næringslivet, og kommer til å foreslå våre tiltak på neste stortingsmøte.

Det er kun ved å ta tak i årsaken til krisen at den kan løses, og det er derfor vi blant annet igjen fremmer forslag om å regulere og begrense krafteksporten for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere strømprisene. Samtidig foreslår vi å stoppe elektrifiseringen av sokkelen som vil føre til høyere strømpriser – men ikke lavere globale utslipp, samt øke kraftberedskapen ved å kunne ta i bruk gasskraftverk for å unngå strømrasjonering.

Jeg lever godt med å bli kalt populist fordi vi tar folk flest og næringslivet sine store utfordringer med den ekstreme strømprisen på alvor, men jeg forventer faktisk at en seriøs avis som Vårt Land sjekker fakta før de gyver løs på tastaturet i en så opphetet politisk debatt som strømdebatten.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt