Verdidebatt

Dette er flaut, Støre

AFGHANISTAN: Regjeringen fløy Taliban i privatfly til forhandlingsbordet, og kvinners rettigheter forsvant i luften. For Taliban fortsetter sine menneskerettighetsbrudd uten konsekvenser.

En av de viktigste betingelsene Norge stilte i forhandlingene med Afghanistan var ivaretakelsen av kvinners rettigheter i landet. Men siden Taliban tok makten i august i fjor, har de begrenset kvinners og jenters frihet og rettigheter på en rekke ulike måter. De viser ingen forsøk på å følge norske forhandlingskrav, til tross for gjentatte forsikringer om at de respekterer kvinners rettigheter.

Siden Taliban tok over landet har de i all hovedsak forbudt utdanning for jenter mellom 12 og 18 år, stengt kvinner ute fra de fleste jobber, forbudt kvinner å reise lengre avstander uten mannlig følge, og så videre. Listen over innskrenkninger av kvinners rettigheter er lang, og blir lenger for hver dag som går. De kvinnene som demonstrerer imot, blir møtt med vold, fengsling og trakassering.

Det er på høy tid at regjeringen tar av seg silkehanskene og iverksetter sanksjoner som rammer Taliban

—  Ylva Bang

Flaut av Støre

Støre og regjeringen påtok seg et ansvar da de valgte å fly Taliban inn til forhandlinger. Da er det på langt nær nok å fordømme et lands handlinger, når det ikke leder til konsekvenser. Med regjeringens bistandskutt sender Støre i tillegg et signal om at vi heller ikke kommer til å følge opp vårt humanitære ansvar for slike kriser i nærmeste fremtid.

Dette er flaut. Det er på høy tid at regjeringen tar av seg silkehanskene og iverksetter sanksjoner som faktisk rammer Taliban, og ikke befolkningen.

Jeg har forståelse for at det er utfordrende å fordele bistandsmidler til et land som samtidig skal sanksjoneres, men det er likevel mulig å legge sanksjoner som rammer Taliban uten at det går på bekostning av humanitær handling i Afghanistan.

Ubegripelige bistandskutt

Den siste tiden har regjeringens bistandskutt vært svært omdiskutert. Kampen om å opprettholde bistandsbudsjettet skjer mens millioner av mennesker trues av sult. Autoritære regimer er på fremmarsj. Menneskerettighetsforkjempere knebles. Situasjonen for verdens barn er dramatisk, med rekordmange som vokser opp i konfliktsoner og fratas muligheten til utdanning. Afghanistan er bare ett av landene hvor dette er realiteten, og som ble rammet av regjeringens kutt.

I revidert nasjonalbudsjett sikret SV i forhandlingene at noe av bistandskuttene ble stoppet. Likevel kuttes 1,5 milliarder fra viktige bistandsprosjekter. Det er ubegripelig at vi har en regjering som kjemper for å beholde mest mulig av kuttene i midlene til verdens fattigste i budsjettforhandlingene.

Flere sanksjoner

Det har tidligere vært avdekket at det afghanske regimet har vært avhengige av bistand. Derfor ville midler til humanitære organisasjoners virke i landet kunne vært brukt til å dytte Taliban i riktig retning. Human Right Watch har også gitt Norge og flere vestlige land en rekke råd om hvordan Taliban kan sanksjoneres uten at det forverrer levekårene til vanlige afghanere. Her må utviklingsminister Tvinnereim mer på banen.

Norge må bli tøffere i sanksjoner mot land styrt av autoritære regimer, samtidig som vi klarer balansen med å ta et større ansvar for humanitære kriser i landene dette gjelder. Til nå har regjeringen sviktet på begge områder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt