Verdidebatt

Ottosens metode

UNDERORDNINGSTEOLOGI: Espen Ottosen trenger ikke velge mellom Paulus og meg, men mellom Paulus og Paulus.

For Espen Ottosen må livet være enkelt. Hvis han lurer på hva han skal mene om noe, kan han bare gjøre et søk i nett-bibelen og parafrasere det han finner der. Slik får han sendt ut et signal til verden om at han står på Bibelens ord. Når Ottosen setter opp et valg mellom Paulus og meg, er det derfor ingen overraskelse at han går for Paulus. Alternativet ville medført at han ikke lenger hadde vært den Espen Ottosen vi har lært å kjenne.

Med denne metoden kan Ottosen slippe å ta hensyn til virkeligheten og den friksjonen som kan oppstå der når ethvert bibelvers blir gjort til norm i alle ting. Ottosen er en viktig premissleverandør for hele det kristenkonservative Norge, og han bærer et stort ansvar når han legger kjønn til grunn for underordning. At han velger å ikke ta inn over seg den argumentasjonen om sammenhengen mellom underordning, undertrykkelse og vold som kommer fra flere kanter, er ansvarsfraskrivelse.

To ulike idealer hos Paulus

Det framstår som om Ottosen mener gjensidig underordning og hierarkisk underordning er det samme hos Paulus. Dette stemmer ikke. Paulus løfter fram to ulike idealer, og det er opp til oss å velge mellom dem. Den hierarkiske varianten forekommer langt hyppigere i NT enn den gjensidige, og er også det debatten går i. Spørsmålet er faktisk om det er slik at kvinner skal underordne seg sine ektemenn.

Ottosen bærer et stort ansvar når han legger kjønn til grunn for underordning

—  Åste Dokka

Det er fint at overordnede kristne ektemenn elsker sine koner og vil gjøre det beste for dem. Det kan godt hende at det finnes ekteskap der mannen er så Kristus-lik at dette fungerer, selv om også et velfungerende ekteskapelig hierarki byr de fleste av oss imot. Men så er det mange ekteskap der det ikke fungerer. Der mannen er akkurat like lite og like mye Kristus-lik som sin kone, og der en teologi som legger makten i hans hender faktisk er et onde. Det kan komme til vold, og vi vet at partnervold er et enormt og dødelig problem. Det kan også føre til mer hverdagslig hersing og undertrykking, og det synes i alle fall jeg er et problem.

Gjensidig eller ensidig?

I denne saken må ikke Ottosen velge mellom meg og Paulus. Han må velge mellom Paulus og Paulus. Skal underordninga være gjensidig, eller skal den være ensidig? Når Paulus tar til orde for begge deler, får den teologen som baserer seg på å gjengi Bibelen et problem. Jeg foreslår at Ottosen løser dilemmaet ved å enten gå til Galaterbrevet 3,28 («Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus»), eller bare bruke sunn fornuft. Selvsagt skal ikke kvinner ensidig underordne seg sine ektemenn.

Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt