Verdidebatt

På tide å snakke om patriarkatet

MAKTMISBRUK: Når du, Trygve Slagsvold Vedum, sier at du tenker på kvinnen og blir lei deg – da syns jeg du også burde tenke på kollegaen din og tydelig uttale at du blir rasende.

Nei, Trygve Slagsvold Vedum. Det er ikke bare tapere i en sak som handler om en ministers seksuelle forhold til en 18 år gammel kvinne. (NRK 9.4.22)

Denne kronikken er mest til deg, Slagsvold Vedum. Og til alle oss som har makt. Men den er også til hele det norske folket. For nå er det på tide med en virkelig avsløring. Det er tid for å snakke om ord og konsekvenser som følger i kjølvannet av menneskers maktmisbruk. Og for å gjøre det, må vi også snakke om patriarkatet.

Mari Saltkjel

Ikke sidestilte parter

Vi må snakke om over- og underordning. Om kjønn. Om hvilke rester av vårt mannsstyrte samfunn og dets virkelighetsforståelse vi ikke lenger ønsker å ha rundt oss. Vi må snakke om hvordan noen menn beskriver verden gjennom sine mannlige blikk. Og om hva noen menn med makt sier når andre menn har misbrukt makten sin.

Men det gjør vi ikke så ofte i Norge. I et av verdens mest likestilte land er det faktisk ikke sant, Slagsvold Vedum. Det er ikke bare tapere i saken som gjelder en mann i ditt parti. Det er noe du aldri burde sagt.

Vi har nok alle vondt av slike saker. Og saken har utvilsomt fått store konsekvenser for alle berørte. Men vi trenger at våre ledere hjelper oss til å navigere og sortere mellom normalt og galt og uakseptabelt i det samfunnet og den kulturen vi er en del av. Og du, som statsråd, burde vite bedre enn å omtale de to involverte som sidestilte tapere i saken.

Det virket som et intervju som ikke var lett for deg. Jeg kan godt forstå hvorfor. Men den kollegiale omsorgen du viser, bidrar ikke til et adekvat oppgjør med det alvor saken egentlig handler om. Vi må avsløre og protestere mot alle forsøk på å normalisere slike saker. Og da har du har et ansvar, Slagsvold Vedum. Også når mannssamfunnets forheng dras til side og vi får et lite innblikk i dets komplekse brutalitet.

Du kan påvirke

For noen uker siden var jeg på Teologidagene i Oslo. Det er kanskje ikke så mange som vet om arrangementet. Det er helt greit, for det er bare en liten digresjon i denne kronikken. Etter forelesningene tenkte jeg spesielt mye på den svenske erkebiskopen, Antje Jackelén, som snakket om forskjellige P-er som fortsatt må problematiseres. «En av dem er patriarkatet», sa Jackelén, og fortsatte med å forklare hvordan evangeliet om Jesu fødsel var begynnelsen på patriarkatets fall. Erkebiskop Jackeléns ord ble møtt med veldig applaus og ord som «popstjerne-status» og befriende latter. Det var flott å oppleve at en slik analyse kunne bidra til slik begeistring. Men i kaffepausen etter foredraget var det likevel helt naturlig å spørre: Hvorfor snakker vi ikke mer om patriarkatet i Norge?

Det er ikke bare tapere i saken som gjelder en mann i ditt parti. Det er noe du aldri burde sagt

—  Mari Saltkjel

Selv etter MeToo-revolusjonen, som jo var kvinnenes revolusjon. Med en liten emneknagg kunne kvinner over hele jorden fortelle om årevis av adferd som vi alle var enige om var helt uakseptabel og uønsket. I alle fall var det lett å tro det etter den oppmerksomhet revolusjonen fikk. Og selv om vi alle visste at dette var helt vanlige erfaringer, var det likevel noe overraskende og overveldende ved at en slik forandringsprosess overhode var mulig.

Likevel sier du, Slagsvold Vedum, at «det bare er tapere i en slik sak». Jeg vil på det sterkeste minne deg om at det er helt uakseptabelt å likestille maktutøver og berørt på en slik måte. Som statsråd har du hele tiden mulighet til å påvirke det norske folks virkelighetsforståelse. Vil du virkelig at det norske folk skal tenke slik?

Patriarkatets fall

Jeg vil egentlig ikke gjøre deg til den eneste ansvarlige. Det er jo det den komplekse samtalen om patriarkatet handler om. Problemet er mye større enn deg. På en måte er dette et slags oppgjør med oss alle. Et oppgjør som stiller oss ansvarlige for hvilken kultur vi ønsker å være en del av. Men det er bare det at noen av oss har mer makt til å påvirke kulturer og ukulturer enn andre. Og det er sånne som meg og deg, Slagsvold Vedum.

La oss snakke mer om patriarkatet i Norge. I kirken og i samfunnet og i alt vi holder på med og bryr oss om

—  Mari Saltkjel

Patriarkatets fall, som erkebiskop Jackelén snakket om, vil for eksempel handle om at ingen menn kan reise på hyttetur og sende en tekstmelding til en kvinne hvor det står «vi har lyst på fitta di». Slik en gruppe menn i Senterpartiet gjorde mot Liv Signe Navarsete. Og patriarkatets fall handler om å anstrenge seg så mye at ingen gir seg før de faktisk finner ut hvem som var ansvarlig for meldingen. Det var jo egentlig din jobb å finne ut av det, Slagsvold Vedum, ikke sant?

Ditt ord er makt, Vedum

Den dagen du sa at det bare er tapere i saken der kollegaen din misbrukte at han var en mann med makt, slo det meg at det får store konsekvenser for det norske folks virkelighetsforståelse. Det må alle vi som har ord og makt og posisjon bidra til å få en slutt på. Det gjør vi gjennom å slutte å snakke om likestilte offer og begynne å snakke om myndighet og makt og bestemmelsesrett. Eller om ansvar og utnytting og kameratskap.

Ditt ord er makt, Vedum. Mitt ord er makt. La oss bruke makten vår til å sette dagsorden og definere en virkelighetsforståelse som er akseptabel – også etter kvinnenes revolusjon. Nå har vi har fått en til grunn til å begynne å gjøre det. La oss snakke mer om patriarkatet i Norge. I kirken og i samfunnet og i alt vi holder på med og bryr oss om.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt