Verdidebatt

Regjeringen er på rett kurs

BISTAND: Er ikke KrFU klar over at kvinner er de største drivkreftene i landbruket i utviklingsland?

Regjeringen ønsker å prioritere FNs første og andre bærekraftsmål: bekjempe fattigdom og sult. Det liker KrFU veldig dårlig, overraskende nok. «Man kan ikke løse fremtidens utfordringer hvis halve befolkningen blir sittende hjemme» skriver Birgitte Konow fra KrFU i Vårt Land.

Ibrahim Ali, Senterungdommen

Jeg er helt enig. Regjeringen bevilger fortsatt store beløp til utdanning, men løfter frem noe som har blitt nedprioritert altfor lenge. Kritikken handler om at man øker støtten til Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) med 648 millioner kroner.

I Afrika sør for Sahara så har landbruksbistand redusert fattigdom elleve ganger raskere

—  Ibrahim Ali

Kvinner er drivkrefter i landbruket

På selve kvinnedagen valgte altså Konow å kritisere denne prioriteringen. Er ikke KrFU klar over at kvinner er de største drivkreftene i landbruket i utviklingsland? 1,7 milliarder kvinner og jenter lever i rurale områder, hvor landbruket er den viktigste næringen.

Klimaendringene rammer dessverre utviklingsland hardt, og enda flere mennesker risikerer å leve i ekstrem fattigdom og sult. Uvær og tørke har ødelagt avlingene til millioner av bønder. Det lover ikke godt for FNs bærekraftsmål om å utrydde sult. Derfor vil den økte støtten til IFAD bidra til økt matsikkerhet og støtte svært mange lokalsamfunns evne til å produsere mat.

Å satse på landbruket i utviklingsarbeidet har vist seg å være svært effektivt. I Afrika sør for Sahara så har landbruksbistand redusert fattigdom elleve ganger raskere enn det man har oppnådd i alle andre sektorer. Vi vet også at mange familier velger å ikke sende sultne barn til skolen, noe som illustrerer det urimelige med hele kritikken fra Konow.

Økt matsikkerhet og mindre sult

KrF sin tid med utviklingsminister i regjeringen vil bli husket for deres kalde skulder til Sør-Afrika da de ikke ville oppheve patentene på vaksinene slik at landet kunne produsere vaksiner til sin egen befolkning. Denne regjeringen derimot endret Norges posisjon og det er vi i Senterungdommen glade for. KrFU må selvfølgelig få være misfornøyde med at landbruksbistand løftes frem av regjeringen. Det viktigste er gevinsten mange lokalsamfunn sitter igjen med – nemlig økt matsikkerhet og mindre sult.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt