Verdidebatt

Regjering på feil kurs

BISTAND: Utdanning redder flere millioner jenter over hele verden. Likevel vil regjeringen ta pengene som skulle gått til utdanning og bruke dem på landbruksbistand.

Skole

Statistikken for jenters rett til utdanning er skremmende og har forverret seg under koronapandemien. Antall jenter som ikke får grunnleggende utdanning, har vært synkende i flere år og lå på 130 millioner før koronapandemien, men etter ett år med pandemi var dette tallet ytterliggående 11 millioner høyere. Slik kan vi ikke la det være!

Birgitte Konow, KrFU

Nationen har vært ute med en sak om at regjeringen øker bistanden til landbruk, noe som i utgangspunktet er bra. Problemet er at pengene tas fra bistanden som skulle gå til utdanning. Dette er ikke greit.

Utdanning redder millioner av jenter

Vi trenger større fokus på jenters utdanning, spesielt etter koronapandemien. Jenters rett til utdanning har vært spesielt utsatt under pandemien da flere skoler ble stengt, som gjorde at barn måtte holde seg hjemme over lengre tid.

Ifølge FN fører dette til en større sjanse for at jenter risikerer å bli tvangsgiftet bort eller gravide. Dette kan vi se på tall fra Unicef som anslår at 110 millioner jenter under 18 år giftes bort i året, en økning på 10 millioner før pandemien.

Med jenters rett til utdanning kan vi minske flere mørke tall. Et barn av en utdannet kvinne har 50 prosent større sjanse til å leve over fem år og to tredjedeler av alle mødredødsfall ville bli unngått dersom alle kvinner får grunnskoleutdanning. Dette er grunnleggende utdanning, men det skaper en utrolig stor forskjell for kvinner og barn og bidrar til å redde flere millioner av jenter i ulike deler av livet.

Man kan ikke løse fremtidens problemer hvis halve befolkningen blir sittende hjemme uten mulighet til å få seg jobb.

—  Birgitte Konow

Skadelige skikker mot jenter

Utdanning vil også være med å løse et av de store samfunnsproblemene med kjønnsbasert vold. Her kan vi ta en landsby i Malawi som eksempel. I denne landsbyen var det vanlig rutine at jentene skulle dra til «fisi» som er landsbylederen når de fikk mensen. Der voldtok han jentene som i den perioden hadde fått mensen for første gang.

Dette er jenter ned til 10 år. Små jenter som i tur og orden blir voldtatt av en voksen mann. Noe av det verste med dette, er at det er en helt naturlig del av livet deres. Dette forteller oss at det er en utrolig viktig jobb å få jenter til å ta utdanning. For å minske kjønnsbasert vold og motarbeide skadelige skikker mot jenter.

Regjeringen er på feil kurs

Det regjeringen gjør nå, er derfor helt utenkelig! Landbruk er viktig, spesielt med de klimautfordringene som landbruket vil møte i fremtiden, men dette er ikke en unnskyldning til å nedprioritere jenters rett til utdanning. Man kan ikke løse fremtidens problemer hvis halve befolkningen blir sittende hjemme uten mulighet til å få seg jobb.

Jenters rett til utdanning er en bærekraftig og fremtidsrettet satsning som ikke bare øker likestilling, men som kan bidra til å løse de underliggende årsakene til landets konflikter. Regjeringen er på feil kurs, er det kanskje på tide å snu skipet og seile tilbake?

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt