Verdidebatt

Ensidig Ungarn-kritikk fra Vårt Land

KRITIKK: Vårt Lands lederartikkel forsterker bare min tro på retten og nødvendigheten av fri og uavhengig tenkning og ytring.

Eszter Sándorfi. Ungarns ambassadør til Norge.

Journalist og kommentator i Vårt Land, Emil André Erstad, ba meg om å gi et personlig portrettintervju til avisen. I intervjuet ser jeg revolusjonen i 1956 og regimeskiftet i 1989 i en bredere sammenheng, gjennom min families og mine egne erfaringer. I tillegg berører jeg trosspørsmål og dels aktuelle politiske spørsmål.

I etterkant av intervjuet med meg, trykker Vårt Land lederartikkelen «Ungarns farefulle ferd». Lederen er ensidig, og de sedvanlige anklagene mot Ungarn gjentas. Dette forsterker bare min tro på retten og nødvendigheten av fri og uavhengig tenkning og ytring. Verden ville vært fryktelig på en «orwellsk» måte, dersom visse sakskomplekser bare kan sees og verdsettes gjennom én type briller.

Dessuten vil jeg med all respekt gjøre leserne oppmerksom på at jeg ikke er «kvinnen som er det ungarske regimets representant», slik Vårt Land omtaler meg som, men Ungarns ambassadør til Norge, som representerer den fritt valgte regjeringen i Ungarn.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt