Verdidebatt

De brysomme minoriteter

VAKSINEMOTSTAND: Vi kommer til å måtte leve med vaksinemotstandere midt iblant oss i overskuelig fremtid. Derfor må vi lære å leve med hverandre på best mulig vis.

MINDRETALLET: – Den dypeste moralske appell i mange vaksinemotstanderes argumentasjon er respekten for mindretallsstandpunktet, skriver Henrik Syse, og legger til at han forstår argumentet godt. Bilde: Demonstrasjon mot vaksine og koronatiltak på Oslo S.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt