Verdidebatt

En anmeldelse av en innbilt bok

LITTERATUR: Jeg skulle ønske at Vårt Land hadde anmeldt min bok «Den innbilte konflikten», heller enn å anmelde en innbilt bok om Guds eksistens og Bibelen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Kristian Gundersen har skrevet en anmeldelse av min bok, Den innbilte konflikten (VL 3.12). Det jeg leser mellom linjene er at min ganske omfattende diskusjon av evolusjon og biologi slipper gjennom hans kritiske blikk uten negative kommentarer, bortsett fra at han synes FOXP2 er mindre viktig enn det jeg gjør det til.

Til å være fra en biologiprofessor, er dette å regne som et kompliment. Jeg merker meg også at han stort sett gir ros for god språkføring. Gundersen er ellers ikke nådig i sin kritikk. Han bruker en god del av sin anmeldelse på å si at jeg burde ha skrevet en annen bok enn den han anmelder. Jeg tar nemlig Gud og Bibelen for gitt.

Gud og naturvitenskapen

For det første; skal det skal være en sensasjon at en bok med undertittel «Om naturvitenskap og Gud» antar at Gud eksisterer på samme måte som naturvitenskapen eksisterer? Det er listet opp svart på hvitt som en antagelse på side 34-5: «Her bygger jeg på antagelsen om en allmektig og personlig Gud som eksisterer uavhengig av oss.»

sverre holm

Gundersen synes nok det er uvitenskapelig med en slik antagelse og skriver: «Fysikkprofessor Sverre Holm er vitenskapelig der det passer ham og hans gud i sin bok om tro og naturvitenskap.» Han vil ha en naturvitenskapelig diskusjon og begrunnelse for Gud. Det vil han nok aldri få.

Derimot finnes det filosofiske og teologiske argumenter for Guds eksistens. Gud er per definisjon utenfor naturen, og naturvitenskap kan ikke si noe om det som måtte være utenfor naturen. Det er dette som er metafysikk. Man kan selvsagt mene at metafysikk er meningsløst, men da sier man også at deler av humaniora-faget beskjeftiger seg med meningsløse spørsmål.

Det at han kan stille spørsmålet: «Om Gud skapte universet, hvem skapte så Gud?» kan tyde på at Gundersen bare anser at naturvitenskap stiller meningsfylte spørsmål. Riktignok kaller han det selv for et banalt spørsmål, så det er ikke så godt å si hva poenget er med å ta det opp.

Denne anmeldelsen bommer derfor ganske grundig på målet.

—  Sverre Holm

Bommer på mål

Hvis Gundersen er ute etter argumenter for Gud må han nok til andre bøker, slik som Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot av Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (Cappelen Damm Akademisk, 2013) eller Guds eksistens og Jesu oppstandelse: en kristen filosofi av Ralph Henk Vaags (Verbum, 2020).

For det andre kommenterer Gundersen: «Dersom Holm vil være vitenskapelig burde han vel bruke historisk og arkeologisk materiale for å diskutere dette? Jeg er ikke bibelhistoriker, men er ikke bibelens bøker i grunnen en litt tilfeldig sammenrasket samling tekster skrevet av menn?»

Min antagelse om dette står på side 35: «Gud har i tillegg henvendt seg til oss gjennom lang tid og gjennom mange forskjellige mennesker. Deres opptegnelser er bevart for ettertiden, og samlingen av opptegnelsene kaller vi Bibelen.»

Hele boken er bygget på dette og tar det for gitt. Også på dette punktet etterspør Gundersen derfor en annen bok enn min. Slike bøker finnes det mange av, f.eks: Kan vi stole på evangeliene av Peter J. Williams (Lunde, 2019).

Denne anmeldelsen bommer derfor ganske grundig på målet. Jeg skulle nok ønske at Vårt Land hadde anmeldt min bok Den innbilte konflikten og ikke som her en innbilt bok om Guds eksistens og Bibelen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt