Verdidebatt

Brystkreft-pasientene trenger din hjelp, Bollestad!

BRYSTKREFT: Vi tror nemlig ikke du støtter et system der de rikeste kan kjøpe seg behandling, og unge mødre, døtre og tanter dør mens de venter på godkjenning av medisinene.

Denne gangen gjelder det kvinnene som har uhelbredelig HER2-positiv brystkreft. Tiden deres renner ut mens legemiddelfirmaene og Beslutningsforum diskuterer. Partene må jo først danse sin rutinemessige runddans før de blir enige om en passende pris på effektiv behandling av brystkreft.

Tautrekkingen deres er som tatt ut av en scene i TV-serien Squid Game. Men i denne fortellingen er det noen andre enn tautrekkerne som dør.

Ellen Harris Utne, Styreleder i Brystkreftforeningen

Handler om penger

Mandag 22. november avgjorde Beslutningsforum at legemiddelet Enhertu (trastuzumabderukstekan) ikke kan tas i bruk i det offentlige norske helsevesenet. Begrunnelsen var at «med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å måle relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer, og prisen er for høy (Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder). Men solide utenlandske studier viser at Enhertu har svært god effekt for pasienter med uhelbredelig (metastatisk) HER2-positiv brystkreft.

Våre unge mødre har ingen tid å miste, og de ønsker seg så mange måneder sammen med barna sine som det er mulig å få i gave fra velferdsstaten Norge.

—  Ellen Harris Utne

For eksempel viser DESTINY-studien at brystkreftpasienter med en metastatisk HER2-positiv-diagnose hadde effekt av Enhertu i 16,4 måneder før behandlingen sluttet å virke. Sammenlignet med dagens behandlingsmetoder for samme pasientgruppe, varer effekten kun i ca. seks måneder. Altså forlenges livet med ca. ti måneder.

Alt tyder på at dette handler om pris, og her trenger vi din hjelp, Olaug Bollestad! Kan du løfte frem dagens håpløse system for dine venner på Stortinget? Det være mulig å påvirke behandlingstiden i Beslutningsforum! Så lenge vi har sett dette systemet i funksjon, kjenner vi ikke til en eneste behandlingsmetode som har sklidd rett gjennom på første forsøk. «Beslutningsforum pleier dessverre å måtte gå noen runder med legemiddelfirmaene før man blir enig om en pris», konstaterte kreftspesialist og forsker Olav Engebråten i et intervju med Brystkreftforeningen.

Økonomisk press på pasienten

Kreftspesialistene er like fortvilet som oss. Det er deres pasienter det handler om. De er forpliktet til å opplyse pasientene sine om at Enhertu faktisk er tilgjengelig. Da Stein T. Sundstrøm, tidligere leder av Norsk Onkologisk Forening, uttalte at han så an pasientens antatte økonomi for å bestemme hvilken informasjon han ga til sine pasienter, ble uttalelsen hans innklaget til Rådet for Legeetikk og Fylkeslegen i Sør-Trøndelag.

De konkluderte med at det er legens plikt å informere om annen behandling som kan tenkes å ha effekt. Sundstrøm tok selvkritikk, men stilte spørsmålene: «Er det etisk sett riktigere å utsette en pasient for et «press» om å kjøpe privat behandling som kan sette familieøkonomien over styr, fremfor å la være?»

Legemiddelet Enhertu har en dokumentert effekt og finnes på det norske markedet, men det tilbys ikke gjennom det offentlige helsevesenet. Hvis pasienten kan betale fra egen lomme derimot, er Enhertu tilgjengelig på det private markedet.

Ingen tid å miste

Det tok fire år å få Enhertus forgjenger, Kadcyla, godkjent i Beslutningsforum. Vi håper inderlig at du Olaug, kan bidra til å korte ned behandlingstiden og ventetiden. Kvinnene trenger hjelp for å bli hørt. De har så liten stemme og ingen reell makt over tilgangen på livsnødvendige medisiner.

Våre unge mødre har ingen tid å miste, og de ønsker seg så mange måneder sammen med barna sine som det er mulig å få i gave fra velferdsstaten Norge.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt