Verdidebatt

Neste høst går en drøm i oppfyllelse

KIRKEMUSIKKUTDANNING: Vi stilte oss spørsmålet: Kan vi samarbeide på tvers av musikk- og teologimiljøet i Stavanger? Svaret var ja. Nå blåser vi liv i en fremtidsrettet kirkemusikkutdanning.

Orgel
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt