Verdidebatt

God gutta-stemning

KJØNN: Jeg er overrasket over måten Elise Kruse fremstiller gutta-stemning i kristne miljøer. Min erfaring er at kjønnssegregerte grupper iblant kan gi arenaer hvor samtaler om livet får en annen valør.

GUTTA: Anders A. Aanensen har nettopp vært med på å starte en bibelgruppe for menn. Han mener det kan være konstruktivt med kjønnssegregerte møteplasser for kristne.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt